آموزش عملی و مصور شنا (۱۰) – تمرینات آموزشی هواگیری کرال سینه

تمرینات آموزشی هواگیری کرال سینه   1- در مر احل اولین تمرین کافیست کارآموز شناگر در قسمت  کم عمق استخر در حالی که از ناحیه کمر خم شده است ، سر را داخل آب قرار داده و هوای داخل ریه ها را خالی کند . نکته مهم این تمرین در این ست که زمانی که […]