نام اصلی: 02 in H20 - A Self Help Course on Breathing in Swimming
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.totalimmersion.net
تمرینات پیشرفته جهت تنفس بهتر در شنا

نام اصلی: 02 in H20 - A Self Help Course on Breathing in Swimming
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.totalimmersion.net
تمرینات پیشرفته جهت تنفس بهتر در شنا

هیچ چیزی برای یک شناگر مهمتر از هوا نیست. با این حال، تعداد کمی از شناگران واقعاً چگونگی تنفس به صورت کارآمد را می‌فهمند… نه فقط برای گرفتن هوا، بلکه برای یکپارچه‌سازی تنفس به صورت بی‌وقفه با حرکت شنا. تنفس گاهی اوقات به عنوان یک عیب یا مزاحمت دیده می‌شود، اما وقتی صحیح انجام دهید، تنفس می‌تواند به واقعاً حرکت شما را بهتر کند. این دی‌وی‌دی به شما نشان می‌دهد که چگونه این کار را انجام دهید، با استفاده از تمرینات کاسه آب، تمرینات در آب کم‌عمق، مهارت‌ها در تمرینات و مهارت‌های تنفس در کل حرکت. مطالعات دقیق با نکات کانونی برای تمرین این سه حرکت اصلی: آزاد، استایل سینه و پرواز را پوشش می‌دهد.


Orginal Description:


Nothing is more essential to a swimmer than air. Yet, few swimmers truly understand how to breathe efficiently… not just to get air, but to integrate breathing seamlessly with the stroke. Breathing is sometimes viewed as a liability or inconvenience, but when you do it right, breathing can actually make your stroke better. This DVD shows you how, using water bowl exercises, shallow water exercises, skills in drills and whole stroke breathing skills. Detailed studies with focal points for practice cover these three major strokes: Freestyle, Breaststroke & Butterfly.