نام اصلی: Swim Fast Butterfly with Michael Phelps and Bob Bowman
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.goldmedalproduction.com
شنای سریع پروانه – مایکل فلپس و باب بومن

نام اصلی: Swim Fast Butterfly with Michael Phelps and Bob Bowman
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.goldmedalproduction.com
شنای سریع پروانه – مایکل فلپس و باب بومن

مایکل فلپس
یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های آمریکا در شناگری رقابتی است. این نوجوان استثنایی که به یک قهرمان جهان تبدیل شده، یک سبک و تمرکز رقابتی دارد که از زمانی که در اواخر سال ۲۰۰۰ به صحنه بین‌المللی پرخروش آمد، دنیای شنا را مجذوب خود کرده است. او به خاطر چندگانگی‌اش شناخته می‌شود: زمان‌های کلاس جهانی در همه استایل‌ها و مسافت‌ها را ثبت می‌کند.

وقتی مایکل ۱۵ ساله بود، مردم ورزشی را شگفت‌زده کرد و موفق شد در تیم المپیک آمریکا برای سال ۲۰۰۰ به کار بیافتد. او جوان‌ترین عضو اعزامی آمریکا به سیدنی بود و با کاهش رکورد شخصی‌اش در ۲۰۰ متر باترفلای در هر سه شناگاه المپیکی خود، توانست خودش را به عنوان یک بازیکن اصلی در شناگری پروانه اعلام کند. شش ماه بعد در مسابقات ملی آمریکا در آستین، تگزاس، مایکل فلپس تاریخ را به یاد آورد وقتی که رکورد جهانی ۲۰۰ متر باترفلای را شکست و جوان‌ترین شناگر مرد تاریخ شد که یک رکورد جهانی برجسته کند. در مسابقات جهانی شناگاه‌ها در سال ۲۰۰۱، مایکل اولین مدال بین‌المللی خود را به دست آورد و دوباره رکورد جهان ۲۰۰ متر باترفلای را کاهش داد. تا به امروز، بیش از ۵۰ رکورد گروه سنی ملی آمریکا را بر جا گذاشته است!

سبک منحصر به فرد او شامل سه جزء مشخص است: خط، ریتم و انرژی. این ویدئو هر یک از این جزء‌ها را بررسی خواهد کرد.

باب بومن
مربی سال ۲۰۰۱ شناگری آمریکا، شما را از طریق برنامه‌اش هدایت خواهد کرد که قهرمانان ملی و جهانی را ایجاد می‌کند. یاد بگیرید چگونه به حداکثر توان خود تمرین کنید و اجرا کنید!


Orginal Description:


MICHAEL PHELPS
is one of America’s brightest rising stars in competitive swimming.This age-group stand-out turned world champion has developed astyle and competitive focus which has captivated the swimmingworld since he burst onto the international scene in August of 2000.He is known for his versatility: posting world-class times inall strokes and distances.

As 15 year old, Michael shocked the sporting public by qualifying for the 2000 US Olympic Team. He was the youngest member of theUS delegation to Sydney and continued to impress by dropping hispersonal record in the 200 meter butterfly during each of his threeOlympic swims. He finished 5th in the final standings and stampedhimself as a major player in butterfly swimming. Six months later atthe US Nationals in Austin. Texas. Michael Phelps made history whenhe shattered the world record for the 200 meters butterfly and becamethe youngest male swimmer in history to set a world mark.At the 2001 World Swimming Championshins Michael won his first international medal and again lowered the 200 fly world record,To date he has established over 50 USA National Age Group Records!

His unique style features three distinct components: line, rhythmand energy. This video will explore each of these components.

BOB BOWMAN
USA SWIMMING 2001 COACH OF THE VEARwill guide you through his program that creates national and world champions.Learn how to train and nerform to your maximum notential!