نام اصلی: The Fox Guide to Pike Fishing - DVD One: The Essentials
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.carptalkshop.co.uk
راهنمای فاکس برای ماهیگیری – قسمت اول: موارد ضروری

نام اصلی: The Fox Guide to Pike Fishing - DVD One: The Essentials
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.carptalkshop.co.uk
راهنمای فاکس برای ماهیگیری – قسمت اول: موارد ضروری

“The Fox Guide to Pike Fishing” مجموعه یکتایی از سه دی‌وی‌دی است که درک جامعی از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن ماهیگیری سوماهی را ارائه می‌دهد. همه تاکتیک‌های کلیدی شامل ماهیگیری با فلاشت، لگرینگ، پترنوسترینگ، فرولینگ و ماهیگیری با فلاشت چرخانده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. راهنماهای گام به گام عمیق موضوعات کلیدی را پوشش می‌دهند که بسیاری از ماهیگیران دشوار می‌یابند، از جمله مراقبت، عکاسی و ساختن تریس.

توسط مت هیز و مکس کوتیس ارائه شده، “راهنمای فاکس برای ماهیگیری سوماهی” شامل بیش از سه ساعت از عمل ماهیگیری سوماهی با شاهد بسیاری از ماهی‌های سوماهی بیش از 20 پوند است. آموزش با کیفیت بالا این مجموعه دی‌وی‌دی را برای ماهیگیران سوماهی از هر سن و توانمندی الزامی می‌کند.

دی‌وی‌دی یک موارد ضروری
مت هیز و مکس کوتیس، تماشاگر را به یک تور جامع از مهارت‌های ضروری ماهیگیری سوماهی می‌برند. شما یاد خواهید گرفت چگونه تجهیزات مناسب را انتخاب کنید و چگونه بازی، گرفتن و به آب بازگرداندن سوماهی را به صورت ایمن یاد بگیرید. در این میان، تجربه عمل ماهیگیری سوماهی سریع و خشنی را خواهید داشت.
دنباله‌های آموزشی عمیق به شما نشان می‌دهد چگونه عکس‌های سوماهی را به درستی بگیرید، تریس‌های سیمی خود را بسازید و حداکثر بهره‌وری را از روش‌های مدرن اطلاع‌رسانی لهجه‌ها ببرید.

کلان، این عمل ضروری است، آموزش ضروری است و مشاهده ضروری برای ماهیگیران سوماهی مشتاق در هر نقطه‌ای است.


Orginal Description:


The Fox Guide to Pike Fishing is a unique three DVD collection which gives comprehensive insight into modern pike fishing techniques and methods. All of the key tactics are covered float fishing, legering, paternostering, frolling and drifter float fishing. In depth step by step guides caver key subjects which many anglers find difficult, including care, photography and trace making.

Presented by Matt Hayes and Max Cottis, the Fox Guide to Pike Fishing comprises over three hours of pike fishing action including numerous pike over 20 pounds being cought. Top quality instruction make this DVD set a must for pike anglers of all ages and abilities.

DVD One The Essentials

Presenters Matt Hayes and Max Cottis take the viewer on a comprehensive to tour of the essential skills of pike fishing. You will learn how to choose the right equipment and how to play, land and return pike safely to the water whilst in between times, experience some fast and furious pike fishing action.
in depth instructional sequences show you how to photograph pike correctly make your own wire traces and gain the maximum benefit from modern bite indication methods.

All in all, it’s essential action, essential instruction and essential viewing for enthusiastic pike anglers everywhere