نام اصلی: Whitewater Self Defense Safety: Lessons, Skills, and Drills
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.performancevideo.com
تکنیکها و مهارت های گذر از رودخانه برای قایقرانان