آموزش شنای کرال سینه - مربی دیوید مارش - فارسی نام اصلی: Swimming Faster : Freestyle with David March
زبان فیلم: فارسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.championshipproductions.com
آموزش شنای کرال سینه – مربی دیوید مارش – فارسی

آموزش شنا توسط دیوید مارش David March سر مربی Mecklenburg Aquatic Club کارولینای شمالی

8 بار مربی سال – 12 بار قهرمانی دانشگاه Auburn و 2 بار مربی المپیک

کرال سینه بعنوان پایه و بنیان شنا است. در این ویدیو مارش مهارت و تکنیکی را که به کمک آنها، شناگران دانشگاه آبرن به موفقیت های فراوانی دست یافته اند را تعلیم می دهد.

در بخش اول مارش با یک مرور کلی از همه تکنیک های این شنا و با نشان دادن صحنه هایی از شنای قهرمانان آبرن و چگونگی موقعیت و چرخش بدن در آب شروع می کند، در این بخشها برای اینکه تمرکز شناگر در هنگام اجرای یک تکنیک از دست نرود از اسنورکل (یک لوله غواصی) استفاده می شود.

در بخش دوم چگونگی صحیح عبور دادن دست از زیر بدن در هنگام اجرای حرکت، برای رسیدن به پیشروی بیشتر را با علامت گذاری روی فیلم نشان می دهد.

در بخش سوم : علت عقب ماندگی یک شناگر متوسط را نسبت به یک شناگر ماهر توضیح می دهد.

در بخش چهار: موءلفه های ضروری برای سریعتر شنا کردن در شنای کرال سینه را با استفاده از نرم افزار و علامت گزاری روی فیلم توضیح می دهد.

فیلمبرداری فوق العاده از رو و زیر آب و حرکت آهسته صحنه های فیلم، این ویدیو را فوق العاده کاربرید کرده است.

مجموعه ویدیوهای “شنای سریعتر با دیوید مارش ” شامل 5 ویدیو است.


Orginal Description:

Features & Benefits:
Swim a faster freestyle with this 12-Drill progression
Develop a fast tempo backstroke
Individualize your breaststroke instruction
Improve your Swimming & Diving coaching!
Swimming Faster FreestyleSwimming Faster Freestyle
with David Marsh,
Cal Berkeley Men’s Assistant Coach;
Team Elite Aquatics (San Diego) Head Coach;
Israel Swimming Association Professional Adviser;
UCSD Head Coach from 2017 to 2019;
2016 USA Women’s Olympic Team Head Coach;
14 Marsh-coached athletes competed in the 2008, 2012 and 2016 Olympians Games;
Head Coach, SwimMAC Carolina from 2007 to 2017 (3 consecutive USA Swimming Club Excellence Championships);
Auburn Head Men’s and Women’s Coach – 1990 through 2007;
12x NCAA Team Championships – 7x for the Men’s program, 5x for the Women’s program;
including Men’s/Women’s sweeps in 2003 (1st time in NCAA history to have a Men’s/Women’s coach sweep Championships) , 2004, 2006 and 2007 ;
8x NCAA Coach of the Year;
3x USA Men’s Olympic Team Assistant (’12, 00, ’96);
has coached 49 Olympians from 19 different countries;
2000 & 2003 National Collegiate and Scholastic Swimming Trophy;
North Carolina Swimming Hall of Fame – 2016;
Auburn Swimming Hall of Fame – 2015;
competed at Auburn (5x All-American; backstroke)
Fast freestyle has truly been the cornerstone of the emergence and continued dominance of Auburn Swimming. In this 4-part instructional video, David Marsh shares the swimming drills, skills, and techniques that have guided his Auburn swimmers to unparalleled success!

Part 1: Begins with a narrative review of the full stroke technique of former Auburn All-American Rada Owen followed by an on deck demonstration/discussion of the components of the freestyle.
Part 2: 12-drill progression to build the ideal freestyle beginning with establishing core body position and rotation. Marsh adds the arm movement through single arm drills with rotation. Marsh includes a segment of drills using a front snorkel to allow swimmers to focus on arm movement and rotation without having to add the skill of breathing. Part 2 also includes unique drills that help teach a “3/4 catch-up” stroke designed to achieve the goal of achieving a “high catch position.”
Part 3: Marsh uses a telestrator to give a detailed breakdown of both an elite swimmer and a “mid-level” swimmer’s freestyle stroke cycle.
Part 4: Recap section. The components necessary for swimming faster freestyle are reviewed. Incredible underwater and slow motion footage enhance this exceptional swimming video