نام اصلی: Cardio Sculpt Fitness with Kelly Coffey-Meyer
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.amazon.com
ایروبیک هوازی بهمراه دمبل – مربی کلی کافی مییر

نام اصلی: Cardio Sculpt Fitness with Kelly Coffey-Meyer
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.amazon.com
ایروبیک هوازی بهمراه دمبل – مربی کلی کافی مییر

“کاردیو/اسکالپت فیتنس” برای سوزاندن کالری‌ها و افزایش تعریف عضلات طراحی شده است. این ترکیب از کاردیو پرانرژی و اسکالپتینگ بدن می‌تواند یک تمرین کامل بدنی فوق‌العاده ارائه دهد که شما را به همیشه باز می‌گرداند! تنها چیزی که نیاز دارید، یک جفت دمبل 5 تا 10 پوند و یک مرحله است.

کلی کافی میر یک حرفه‌ای تناسب اندام معروف به نام جهانی است که از سال 1983 تدریس تناسب اندام می‌کند. کلی در 5 ویدئو حضور داشته و همچنان حوزه تناسب اندام را گسترش می‌دهد.

DVD دارای فصل‌ها و ترکیب‌های جایگزین تمرینات است.

توضیحات مربی :
چرخه‌های چهار‌بخشی منحصر به فرد کلی کافی میر حتی تمرین‌کننده پیشرفته‌تر را چالش می‌کند. هر پنج مدار با کاردیو پایدار با قدم‌زدن ادامه دار شروع می‌شود و پس از آن اسکالپت بدن مختصر می‌شود. اما شما تنها نیمه کاره هستید. بخش ادامه با یک انفجار کاردیویی 60 ثانیه‌ای و یک مجموعه دیگر از همان اسکالپت عضلانی ادامه پیدا می‌کند. این یک قالب طراحی شده برای حداکثر کردن هم‌زمان شدت و نتایج است (برای مثال، عضلات شما حین انفجار کاردیویی کمی “استراحت” می‌کنند تا بتوانند مجموعه دوم را انجام دهند). بخش‌های کاردیویی از جریان‌ها و شوفل‌های ساده گرفته تا جاگ-اسکوات‌ها و “جاپ-جامپز” متنوع هستند. اسکالپت از روندهای کلاسیک در انواع سرعت‌ها، زوایا و مواقع مختلف استفاده می‌کند. DVD دارای ترکیب‌های 38 تا 48 دقیقه‌ای (برای مثال فقط بخش‌های کاردیو) است. موسیقی به سبک کلاب. نیاز به دمبل 5 تا 10 پوند. ©2007.


Orginal Description:


Cardio/Sculpt Fitness is designed to burn calories and increase muscle definition. This combination of energetic cardio and effective body sculpting deliver an awesome full-body workout that will keep you coming back! All you need are a pair of 5 10 lb. Dumbbells and a step.

Kelly Coffey-Meyer is an internationally known fitness professional that has been teaching fitness since 1983. Kelly has been featured in 5 videos and continues to expand the boundaries of fitness.

DVD has chapters and premixed alternate workouts.

Certified instructor description:
Kelly Coffey-Meyer’s uniquely sequenced four-part cycles will challenge even the most advanced exerciser. Each of the five circuits starts with sustained step aerobics followed by targeted body sculpting. But you’re only half-done. The segment continues with a 60-second cardio burst plus another set of the same muscle toning. It’s a format designed to maximize both intensity and results (e.g. your muscles get just enough “rest” during the burst to perform the second set). The aerobic segments range from simple jogs and shuffles to jump-squats and “punch jumps.” The toning features classic routines in a variety of tempos, angles and positions. DVD has 38 to 48-minute premixes (e.g. just the cardio sections). Club-style music. Requires 5 to 10 lb. dumbbells. ©2007.