نام اصلی: Superbody Boot Camp With Tracey Mallet
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2009
کمپانی سازنده: www.traceymallet.com
بدن عالی در اردوگاه نظامی – مربی تریسی مالت

نام اصلی: Superbody Boot Camp With Tracey Mallet
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2009
کمپانی سازنده: www.traceymallet.com
بدن عالی در اردوگاه نظامی – مربی تریسی مالت

استارتاپ فیزیکی بدن – فرم این، یک فیلم تمرین کامل بدنی است که طراحی شده تا بدن شما را تناسب اندازه و تعریف دهد. تمرینات این ویدئوی تمرین کل بدن به اثبات رسیده‌اند که می‌توانند متابولیسم شما را افزایش دهند و بدن شما را به یک ماشین سوزانده چربی تبدیل کنند.

با تقسیم آسان به یک گرم‌کردن و چهار تمرین فردی که به بخش‌های مختلف بدن می‌پردازند، فرم این یک ترکیب از تمرینات تقویتی، حرکات کیک‌باکسینگ، پیلاتس و خیلی خیلی سرگرم‌کننده است!

جزئیات محصول:

ویدئوی تمرینی استارتاپ فیزیکی بدن – فرم این شامل:

• تمرین آموزشی اصلی……….6:25
• پاهای کیک باکس………….10:15
• سوزاندن بالای مرکز بدن…..10:25
• منفجر کردن چربی توسط سوزاندن گوشتها…..15:40
• شکل‌دهی شکم……………….10:00
• کشیدن کم دراز……………….2:00


Orginal Description:


Super Body Boot Camp – Firm It is a complete, total body workout exercise video designed to tone and define your body. The exercises in this total body fitness video have been proven to boost your metabolism and turn your body into a fat burning machine.

Conveniently broken down into a warm-up and four individual workouts targeting different body parts, Firm It is a fusion of strength training, kick boxing moves, Pilates and a whole lot of fun!

Product Details:

Super Body Boot Camp – Firm It workout video consists of:

• Basic Training Workout………..6:25
• Kick Butt Legs………………….10:15
• Upper Core Body Burn………..10:25
• Target Buns Blast……………..15:40
• Abs in Training…………………10:00
• Cool Down Stretch……………..2:00