نام اصلی: Analysis Of Match Situation
سال تولید: 2006
آموزش تجزیه و تحلیل داوری فوتبال فیفا

توجهات عمومی
کنترل بازی
درک فوتبال
داور ابتدا تصمیم می‌گیرد
حفظ ایمنی بازیکنان
حفظ بازی
استفاده از توجهات روشن / اجتناب از دیدگاه‌های شخصی
خواندن و پیش‌بینی
جزئیات کوچک
پیشگیری / هشدار
موقعیت شروع مجدد
برنامه‌ریزی و آماده‌سازی

هندبال
عمل عمدی
دست‌ها روی بدن / حرکت اضافی
غیرطبیعی / انباشتن بدن
دست روی شانه
قرار دادن خطر
لغزیده / موقعیت عمودی دست
اعمال مجازی / تأدیبی

خواندن بازی – مزیت
درک فوتبال
مکان و شدت واقعه
تقاضاهای بازی
درک اولویت‌های بازیکنان
انعطاف پذیری
صبر کردن و دیدن / سیگنال
استراتژی تیم داوری
جریان / کنترل

خواندن بازی – ناحیه جریمه
اولویت اصلی
نزدیکی / زاویه دید
جزئیات کوچک
پیش‌بینی
حرکات منفجره / واکنش
کار تیمی / مسئولیت‌ها

آفساید: متداخل شدن با حریف
مسدود کردن خط دید واضح
مبارزه با حریف برای توپ
تلاش واضح برای بازی کردن توپ
عملی واضح با تأثیر بر توانایی حریف
“مانع شدن / تأخیر / جلوگیری از بازی
بازی کردن”
موقعیت یا تفسیر (VAR)

خواندن بازی – داوران کمکی
درک فوتبال
اولویت کنترل / قانون ۱۱ در مقابل قانون ۱۲
واکنش / سرعت / حرکات منفجره
تمرکز آنلاین در خارج از بازی
تکنیک حرفه‌ای / صبر کردن و دیدن
خطوط گل / خطوط کناری / ناحیه جریمه
صبر کردن و دیدن
ارتباط / کار تیمی

همکاری تیمی
عقیده – تصمیم – تایید
ارتباط روشن / تأیید اعداد
جزئیات کوچک ارتباطی
داور ابتدا تصمیم می‌گیرد
موقعیت و دید داور
علت: کارت‌های زرد و قرمز
تقسیم مسئولیت‌های کنترل
زبان ساده
برخورد گروهی

خطای تاکتیکی: DOGSO / SPA
کنترل توپ / امکان کنترل واضح
تعداد و موقعیت بازیکنان
جهت / فاصله / فضای باز
PAI: تلاش برای بازی توپ
DOGSO: باید ۴ ملاحظه باشد ۱۰۰٪
خواندن بازی – پیش‌بینی
درک فوتبال / سیستم‌های بازی
خواندن صحیح
ناحیه جریمه: اولویت اصلی
بازی مستقیم / بازی ترکیبی
انواع فشار: کم / متوسط ​​/ زیاد
تغییرات در اختیار گرفتن
مرحله بعدی
نزدیکی / زاویه دید
خواندن زبان بدن بازیکن / بلوک‌های بازیکنان

خواندن بازی – کانترا
درک فوتبال
تطبیق با تقاضای بازی
پیش‌بینی
واکنش / سرعت / توانایی اسپرینت
واکنش فوری / سرعت ۱۰۰٪
وضعیت ممکن در ناحیه جریمه
نزدیکی / زاویه دید
استراتژی‌های تیم

آفساید: به دست آوردن مزیت
برگشت / انحراف / نجات عمدی
بازی عمدی (عمل در مقابل واکنش)
بازیکن به سوی توپ می‌رود: عمل
توپ به سوی بازیکن می‌رود: واکنش
کنترل بدن خود / بی‌توجه به نتیجه
فاصله / فضا
گزینه‌ها / می‌توان توپ را دید
بدون گزینه / برنامه برای بازی ندارد / نمی‌تواند توپ را ببیند
کنترل بدنی ندارد
هرگز انتظار نداشته باشید که بازیکنان کاری نکنند
شوت به دروازه: نجات

چالش‌ها (بی‌خیال، بی‌پروا، نیروی بیش از اندازه)
سرعت / شدت / نیرو
پا بر روی زمین
چالش برای توپ یا خیر / امکان بازی توپ
عمل واضح یا منطقه خاکستری
نقطه تماس
استفاده غیرقانونی از بازوها
حرکت واضح یا دومین عمل
کارت تأخیر، SPA / DOGSO

نگه‌داری
تأثیر واضح
پیشگیری
توپ در حال بازی است یا نه
SPA / کارت زرد

خواندن بازی – شروع دوباره
درک فوتبال
برنامه‌ریزی / آماده‌سازی
تجزیه و تحلیل تاکتیکی: حمله‌ای / دفاعی
پیشگیری / هشدار
زبان بدن بازیکن را خواندن / بلوک‌های بازیکنان
مرحله بعدی / کانترا
اولویت‌های کنترل

واقعه‌های ناحیه جریمه (PAI)
اولویت اصلی
زاویه دید
نزدیکی
شبیه‌سازی واضح – بدون تماس ۱۰۰٪
اگر اطمینان ۱۰۰٪ نیست، ادامه بدهید
شروع یا بزرگ‌نمایی از تماس
داور ابتدا تصمیم می‌گیرد
تصمیم‌های واقعی (VAR)

آفساید: مانع از بازی کردن
آیا یک بازیکن در موقعیت آفساید است؟
کدام بازیکن توپ را بازی می‌کند / لمس می‌کند
آفساید تنگ
تمرکز / موقعیت‌بندی
صبر کردن و دیدن

VAR
خط مداخله
موقعیت و دید داور
وقتی که داوران بازی واقعه را دیده و تصمیم نگرفته‌اند
می‌تواند بخشی از چالش برای توپ باشد
مفاهیم APP (اهداف، PAI، DOGSO، RC)
تأخیر پرچم / سوت
توپ درون یا بیرون
مطمئن نیست / پرچمی نیست / تأخیر سوت
صبر کردن و دیدن
برایگانی کردن پروتکل بیرون از VAR
سوت نهایی هنگام بررسی نشده