آموزش مهارت های پیشرفته فوتبال نوجوانان نام اصلی: Advancing The Skills Football
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.supersoccerskills.com
آموزش مهارت های پیشرفته فوتبال نوجوانان

آموزش مهارت های پیشرفته فوتبال نوجوانان

نام اصلی: Advancing The Skills Football
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.supersoccerskills.com
آموزش مهارت های پیشرفته فوتبال نوجوانان