نام اصلی: La Scuola Calcio della SSC Napoli SSCNapoli Soccer School
زبان فیلم: ایتالیایی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.sscnapoli.it
مدرسه فوتبال لاتزیو – دانشکده فوتبال SSCNapoli

نام اصلی: La Scuola Calcio della SSC Napoli SSCNapoli Soccer School
زبان فیلم: ایتالیایی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.sscnapoli.it
مدرسه فوتبال لاتزیو – دانشکده فوتبال SSCNapoli