نام اصلی: Revelation of a Warrior 52 blocks Diallo Frazier - Improvised Weapons
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.trsdirect.com
حرفهای یک مبارز – دیالو فریزر – ۵۲ تکنیک دفاع شخصی – اسلحه‌های ترتیبی

نام اصلی: Revelation of a Warrior 52 blocks Diallo Frazier - Improvised Weapons
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.trsdirect.com
حرفهای یک مبارز – دیالو فریزر – ۵۲ تکنیک دفاع شخصی – اسلحه‌های ترتیبی

در فرهنگ شهری ما امروزه، مبارز خیابانی، یا به عبارت دیالو نکنج فریزر، سرباز خیابانی به تصور او، یک شخصیت مبهم از تهدید است. از طریق آشکارسازی‌های یک جنگجو، نگاهی به ذهن و فلسفه آن شخصیت داریم. ممکن است با اهداف او موافق نباشیم، اما آشکارسازی‌های یک جنگجو، معرفی‌ای از آموزش و تفکر یک مبارز خالص است، زندگی‌نامه مبارزه خیابانی.

مقایسه‌ها بین هنرهای رزمی و “هنر” مبارزه خیابانی به ویژه جالب است، زیرا تاکید اصلی بر روی واقعیت خیابان نسبت به مصنوعیت رینگ است. در نهایت، در آنچه او به “جنگ جاویدان” اشاره می‌کند، می‌توانیم نگاهی به آرامشی که در پشت خشم برسرکر و جورامنتادو است، بیندازیم.


Orginal Description:


In our urban culture today the street fighter, or the street soldier as Diallo Nkenge Frazier thinks of him, is a vague figure of menace. Through Revelations of a Warrior, we are given an insight in to the mind and the philosophy of that figure. We may not agree with his objectives, but Revelations of a Warrior is an exposition of the training and the thinking of a pure fighter, the zen of street fighting.
The comparisons between the martial arts and the “art” of street fighting are particularly interesting, since the main emphasis is on the reality of the street as opposed to the artificiality of the ring. Finally, in what he refers to as “immortal combat,” we can glimpse the tranquility that lies behind the rage of the berserker and the juramentado.