نام اصلی: Rodney King's Street boxing Power striking for NHB, and the street - Vol1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.straightblastgym.com
آموزش دفاع با بوکس در درگیریهای خیابانی – استاد رودنی کینگ – قسمت 1

نام اصلی: Rodney King's Street boxing Power striking for NHB, and the street - Vol1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.straightblastgym.com
آموزش دفاع با بوکس در درگیریهای خیابانی – استاد رودنی کینگ – قسمت 1