نام اصلی: Richard Grannon Martial Arts SAS Fight Secrets 1
سال تولید:
راز درگیری های شهری – تکنیک های غلبه بر حریف در جدال های خشن – قسمت 1