نام اصلی: UrbanX
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.keysikfm.com
اصول مبارزات شهری

نام اصلی: UrbanX
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.keysikfm.com
اصول مبارزات شهری