نام اصلی: Goalkeeping Essentials
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.coervergoalkeeping.com
آموزش های ضروری دروازه بانی

نام اصلی: Goalkeeping Essentials
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.coervergoalkeeping.com
آموزش های ضروری دروازه بانی

در این ویدیو ، ما روش “پیرامید گل‌گیری” خود را معرفی می‌کنیم. وقتی از این سیستم استفاده می‌کنید و تکنیک‌های آن را اجرا می‌کنید، بازی خود را بهبود خواهید بخشید – تضمین شده.


Orginal Description:


On this DVD we introduce our “Pyramid of Goalkeeping” method. When you use this system and apply it’s techniques, you will improve your game – guaranteed.