نام اصلی: Alan Shearer's Pro Training Skill Factor
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.amazon.com
آموزش مهارتهای فوتبال – مربی آلن شیرر

نام اصلی: Alan Shearer's Pro Training Skill Factor
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.amazon.com
آموزش مهارتهای فوتبال – مربی آلن شیرر

به همراه آلن شیرر و تیمی از بازیکنان حرفه‌ای بپیوندید تا تمام حرکات و مهارت‌های فنی را نشان دهند و به شما کمک کنند بازی‌تان را بهبود بخشید. پر از نکات و مشورت‌های مفید، THE PRO-TRAINING SKILL FACTOR شما را از طریق ماژول‌های آموزشی زیر می‌گذراند؛ گرم‌کردن – بازگرداندن توپ – دفاع به عنوان گروه/تیم – حمله، حفظ و حرکت – انگیزه – تغییر حالت – حمله و گلزنی.


Orginal Description:


oin Alan Shearer and a team of professional players as they show you all the moves and technical skills to help you improve your game. Packed full of helpful tips and advice, THE PRO-TRAINING SKILL FACTOR puts you through your paces with a series of training modules covering; WARM UP – WINNING THE BALL BACK – DEFENDING AS GROUP / TEAM – ATTACKING PLAY, POSSESSION AND MOVEMENT – MOTIVATION – CHANGE OF MODE – ATTACKING AND SCORING.