نام اصلی: The Kayak Roll Sports Instructional River Kayaking
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.performancevideo.com
آموزش چرخش در قایقهای کایاک

در این ویدئو شما خواهید آموخت:

چگونگی تنظیم موقعیت صحیح که به شما در زیر آب جهت‌یابی و حفاظت کمک می‌کند.
حرکت سریع سینه (Hip Snap) و چگونگی کمک به چرخش آسان.
مسیر تیغه برای یک چرخش سوییپ آسان.
رفع اشکال و تکنیک‌ها و نکات تشخیصی.
چگونگی حفاظت از شانه و تضمین یک چرخش قوی.
چگونگی جلوگیری از بلند کردن سر و از بین بردن چرخش.
این نمونه از ویدئو نشان می‌دهد گام اول حرکت اصلی است که به هر کسی امکان یادگیری چگونگی چرخش یک کایاک را می‌دهد.

DVD چرخش کایاک برای هر سطح مهارتی طراحی شده است، از مبتدی تا معلم. بخش اول یک پیشروی گام به گام را ارائه می‌دهد که به شما امکان یادگیری یک چرخش بدون زحمت از ابتدا را می‌دهد. بخش دوم بخش تشخیصی است که راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهد تا به شما کمک کند یک چرخش را تنظیم کنید.

هر ماهیگر از تکنیک‌های چرخش کایاک ما لذت خواهد برد، سازگار با اینکه یک مبتدی در حال تلاش برای یادگیری باشد، یک میان‌رده در حال تلاش برای بهبود باشد یا یک قایق‌ران حرفه‌ای در حال یادگیری برای آموزش به دوستانش باشد. برای کایاک‌های آب سرد و دریایی. تولید شده توسط مربیان تجربی کنت فورد با دن کرندال، مری دِریمر و فیل دِریمر.


Orginal Description:


In this video you will learn:
How a proper setup position helps orient and protect you underwater.
The hip snap- and how it faciliates easy rolling.
The path of the blade for an effortless twisting sweep roll.
Diagnostics and troubleshooting tips and techniques.
How to protect your shoulder and bombproof your roll.
How to avoid lifting your head- and killing the roll.

This excerpt from the video shows step one of the fundamental motion that allows anyone to learn how to roll a kayak.

The Kayak Roll DVD is designed for every skill level, beginner to teacher. Part one presents a step by step learning progression enabling you to learn an effortless roll from scratch. Part two is the diagnostic section, which offers solutions to help you tune-up a roll.

Every paddler will enjoy our kayak rolling techniques, whether they are beginner struggling to learn, an intermediate seeking to improve, or an advanced boater learning to teach a buddy. For whitewater and sea kayakers. Produced by veteran instructors Kent Ford with Dan Crandall, Mary DeRiemer,and Phil DeRiemer.