نام اصلی: Olympic's Swimming Beijing 2008 Men 100 Freestyle Final
سال تولید: 2008
فینال شنای آزاد المپیک 2008 پکن 100 مردان

این مجموعه که کلیه مسابقات نهایی شنای المپیک را دارا می باشد شامل ماده های :

کرال سینه – کرال پشت – قورباغه – پروانه – شنای مختلط فردی – شنای امدادی

۵۰ متر -۱۰۰ متر – ۲۰۰ متر – ۴۰۰ متر – ۸۰۰ متر – ۱۵۰۰ متر

۱۰۰*۴ – ۲۰۰*۴