نام اصلی: Joe Weider's Bodybuilding Training System Tape 1 Introduction The Weider System
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.Bodybuilding.com
مجموعه کامل بدنسازی – مربی جو ویدر – ویدیو آموزشی شماره 1: معرفی سیستم ویدر

نام اصلی: Joe Weider's Bodybuilding Training System Tape 1 Introduction The Weider System
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده: www.Bodybuilding.com
مجموعه کامل بدنسازی – مربی جو ویدر – ویدیو آموزشی شماره 1: معرفی سیستم ویدر

معرفی سیستم ویدر
سیستم تمرینی افسانه‌ای جو ویدر که توسط تمام بدنسازان قهرمان جهان مورد استفاده قرار گرفته است، اکنون بازنگری، به‌روزرسانی شده و به صورت ویدیویی در اختیار شما قرار گرفته است.
مهم نیست سن، جنسیت یا مرحله رشد شما چیست، اکنون می توانید بدنی قوی، مقاوم و عضلانی را که همیشه آرزویش را داشتید بسازید.

هیچ چیز دیگری در دنیا مانند سیستم ویدر وجود ندارد. جو ویدر به عنوان “مربی قهرمانان” برای بیش از پنج دهه، برنامه نهایی و کاملی را برای ساختن و حفظ اندامی لاغر و متناسب ایجاد کرده است.

در اینجا گفته‌ای جو درباره سیستم خودش را می‌خوانید:

“در طول بیش از 50 سال فعالیت در بدنسازی، به بسیاری از چیزها دست یافته ام، اما هیچ چیز برای من مهمتر از این سیستم نیست. این سیستم شامل دانش انباشته شده در طول زندگی من است، با اشتیاقی فناناپذیر که نسبت به ورزش بدنسازی احساس می کنم. این سیستم نشان دهنده تکنیک های تمرینی پیشرفته است و به عنوان میراث من برای جهان باقی خواهد ماند.”

جو ویدر
مربی قهرمانان از سال 1936

معرفی سیستم ویدر

خاستگاه و تاریخچه بدنسازی
بدنسازی به عنوان یک ورزش و یک سیستم تناسب اندام
بدنسازی، موثرترین و کارآمدترین روش تمرینی
جو ویدر، مربی قهرمانان از سال 1936
توسعه سیستم ویدر
پیش نمایشی از سیستم ویدر روی ویدیو
مجموعه سیستم ویدر:

نوار کاست آموزشی شماره 1: معرفی سیستم ویدر
نوار کاست آموزشی شماره 2: تکنیک های اساسی بدنسازی
نوار کاست آموزشی شماره 3: تمرین عضلات پشت و دوسر بازو
نوار کاست آموزشی شماره 4: تمرین عضلات سینه و سه سر بازو
نوار کاست آموزشی شماره 5: تمرین عضلات پا و سرشانه
نوار کاست آموزشی شماره 6: تمرینات تخصصی ساق پا، شکم و ساعد
نوار کاست آموزشی شماره 7: تمرین برای افزایش حجم و قدرت
نوار کاست آموزشی شماره 8: تغذیه و رژیم غذایی
نوار کاست آموزشی شماره 9: تمرینات پیشرفته – اصول ویدر
نوار کاست آموزشی شماره 10: تمرین ایمن و هوشمند


Orginal Description:


Introducing The Weider System. Joe Weider’s legendary training system used by all the great world champion bodybuilders revised, updated and brought to you on video. No matter what your age, gender or stage of development, you can now create the strong, resilient and muscular body you’ve always dreamed about.
There is nothing else in the world like The Weider System. As “Trainer of Champions” for more than five decades, Joe Weider has created the ultimate total program for building and maintaining a lean, fit physique.
Here’s what Joe says about his system.
“In over 50 years of involvement in bodybuilding, I have achieved many things, but nothing is more important to me than this system. It contains the accumualted knowledge of my lifetime, conceived with the undying passion I feel for the sport of bodybuilding. It represents state-of-the-art training technique and will be my legacy to the world.”

Joe Weider
Trainer of Champions since 1936

INTRODUCTION TO THE WEIDER SYSTEM The origins and history of bodybuilding. Bodybuilding as a sport and a fitness system. Bodybuilding, the most effective and efficient method of exercise. Joe Weider, trainer of chompions since 1936. The development of The Weider System. A preview of The Weider System on video.

THE WEIDER SYSTEM SERIES:

TAPE 1: INTRODUCTION THE WEIDER SYSTEMTAPE 2: BASIC BODYBUILDING TECHNIQUES
TAPE 3: BACK & BICEPS TRAINING
TAPE 4: CHEST & TRICEPS TRAINING
TAPE 5: LEGS & SHOULDERS TRAINING
TAPE 6: DETAIL TRAINING: CALVES, ABS, FOREARMS
TAPE 7: MASS & STRENGTH TRAINING
TAPE 8: NUTRITION & DIET
TAPE 9: ADVANCED TRAINING-THE WEIDER PRINCIPLES
TAPE 10: TRAINING SAFE & SMART