نام اصلی: Jay Cutler - Undisputed - Part 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2010
کمپانی سازنده: www.jaycutler.com
اسرار تمرینات جی کاتلر – نحوه تمرینات بدنسازی جی کاتلر – بخش 1

نام اصلی: Jay Cutler - Undisputed - Part 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2010
کمپانی سازنده: www.jaycutler.com
اسرار تمرینات جی کاتلر – نحوه تمرینات بدنسازی جی کاتلر – بخش 1

در سال 2008 پس از از دست دادن عنوان آقای المپیا، جی کاتلر قسم خورد که به بازگشته و بازپس‌گیری عنوان خود برگردد، حتی اگر بسیاری از منتقدان جی را به عنوان یک رقیب جدی برای پیروزی دوباره نپذیرفته باشند. از طریق سفر قهرمانانه‌اش همراه با جی در حال آماده‌سازی برای مبارزه علیه زندگی اش باشید. جی که هر قسمت از بدن خود را تمرین می‌کند و برای سومین بار عنوان آقای المپیا را به دست می‌آورد، مشاهده کنید و از رازهای جی هنگام تمرین برای هر بخش بدنش یاد بگیرید. کارگردان جیسون الیس داستان مهیج پیروزی و شکست، پیشرفت و تلاش مجدد جی را ارائه می‌دهد! شامل بیش از 40 دقیقه فیلم اضافی.

عنوان محصول: جی کاتلر: بدی‌بیلدینگ بی‌رقیب معرفی “جی کاتلر: بدی‌بیلدینگ بی‌رقیب”، یک مستند جذاب که داستان باورنکردنی جی کاتلر را در پی بازپس‌گیری عنوان آقای المپیا را دنبال می‌کند. با وجود شک و انتقادات، اراده و روحیه ثابت جی او را برای تحمل حدود خود و اثبات اشتباه ناپذیران راه می‌اندازد. این فیلم که توسط جیسون الیس کارگردانی شده است، داستان قهرمانی و شکست، پیشرفت و تلاش مجدد جی را به تصویر می‌کشد.

در نگاهی به جلسات تمرینی شدید او بروید تا او به دقت روی ایده‌آل‌های هر بخش از بدن کار کند. با دسترسی انحصاری به برنامه تمرینی جی، شما نکات بدی‌بیلدینگ محبوب او، روال‌های تمرینی و رازهای تغذیه‌ای او را که به او در دستیابی به موفقیت بی‌نظیر کمک کرده‌اند، یاد خواهید گرفت. علاوه بر داستان اصلی، “جی کاتلر: بدی‌بیلدینگ بی‌رقیب” بیش از 40 دقیقه فیلم اضافی نیز ارائه می‌دهد، که بیشترین درک را از سفر تبدیل بدن جی فراهم می‌کند. مکمل‌هایی که او به آنها قسم خورده است، تکنیک‌هایی که برای حفظ فیزیک بی‌نظیر اش استفاده می‌کند، و انگیزه‌ای که حمایت از ایمان او به این ورزش می‌کند، را کشف کنید. چه شما یک بدی‌بیلدر حرفه‌ای هستید یا به تازگی مسیر تناسب اندام خود را شروع کرده‌اید، این مستند برای تماشا الزامی است.

از ایمان هرگز تسلیم نشوید و از تجربه‌های وسیع جی کاتلر در دنیای بدی‌بیلدینگ یاد بگیرید. با جی کاتلر در مسیر تبدیل به آقای المپیا بی‌رقیب برآیید. خودتان را برای یک تجربه پر از احساسات، اراده و تعقیب برتری آماده کنید.

فرصت را از دست ندهید – امروز کپی “جی کاتلر: بدی‌بیلدینگ بی‌رقیب” را دریافت کنید.


Orginal Description:


In 2008 after losing his title as Mr. Olympia, Jay Cutler made a vow to come back and reclaim his title even though many critics had written Jay off as a serious contender for a comeback victory. Follow Jay through his heroic epic journey as he prepares for the fight of his life. Watch and learn Jay’s secrets as he trains each body part and wins back his title for the third time as the Undisputed Mr. Olympia Champion! Director Jason Ellis presents Jay’s exciting story of victory and defeat, persistence and redemption! Includes over 40 minutes of bonus footage.

Product Title: Jay Cutler: Undisputed Bodybuilding Introducing “Jay Cutler: Undisputed Bodybuilding,” a captivating documentary that follows the incredible journey of Jay Cutler as he sets out to reclaim his title as Mr. Olympia. Despite facing doubt and criticism, Jay’s determination and unwavering spirit drive him to push his limits and prove the naysayers wrong. Directed by Jason Ellis, this film showcases Jay’s heroic tale of victory and defeat, persistence, and redemption.

Witness his intense training sessions as he meticulously works on sculpting each body part to perfection. With exclusive access to Jay’s training program, you’ll learn his coveted bodybuilding tips, workout routines, and dietary secrets that have helped him achieve unparalleled success. In addition to the main storyline, “Jay Cutler: Undisputed Bodybuilding” also offers over 40 minutes of bonus footage, providing even more insights into Jay’s body transformation journey. Discover the supplements he swears by, the techniques he uses to maintain his incredible physique, and the motivation that fuels his dedication to the sport. Whether you’re a seasoned bodybuilder or just starting your fitness journey, this documentary is a must-watch.

Gain inspiration from Jay Cutler’s never-give-up attitude and learn from his vast experience in the world of bodybuilding. Join Jay Cutler on his quest to become the Undisputed Mr. Olympia Champion for the third time. Brace yourself for an adrenaline-pumping experience filled with passion, determination, and the pursuit of greatness.

Don’t miss out on this extraordinary journey – grab your copy of “Jay Cutler: Undisputed Bodybuilding” today.