نام اصلی: Muaythai Chaiyuth Vol 1-Nine Weapons
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1999
کمپانی سازنده: www.dcothai.com
آموزش موتای – آکادمی چایوس

نام اصلی: Muaythai Chaiyuth Vol 1-Nine Weapons
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1999
کمپانی سازنده: www.dcothai.com
آموزش موتای – آکادمی چایوس

دوره آموزش ویدیویی – موی تای چاییوت توسط استاد چاکرافوب چاروآنرات

هنر سنتی موی تای – چاییوت

سرانجام، یک دوره آموزش ویدیویی به زبان انگلیسی درباره بوکس تایلندی سنتی، موی تای، منتشر شده است. این هنر رزمی توسط پادشاهان سیام اوایل تاریخ سیام به همراه جنگ با شمشیر برای ساخت ارتشی که قابلیت شکست دشمنان سیام را داشته باشد، تشویق شد. این هنر هنوز توسط ارتش سلطنتی تایلند برای آماده‌سازی نیروهای خود تشویق می‌شود. این هنر به عنوان پایه موی تای حرفه‌ای و عامه‌پسند امروزی ایفا کرده و تکنیک‌های آموزش داده‌شده در این ویدیوها هر روزه در رینگ دیده می‌شوند. چاییوت به معنای “استراتژی برنده” است.

از این دی‌وی‌دی‌ها برای یادگیری خوددفاع، هنرهای بوکس تایلندی و برای تناسب فیزیکی و روانی عمومی استفاده کنید. استاد چاکرافوب چاروآنرات برترین مربی تایلند است.

هنر موی تای از نسل به نسل به عنوان یک هنر از استاد به استاد منتقل شده است. استاد چاکرافوب توصیه شد که این عمل را ادامه دهد زیرا دانش او یک گنج ملی بوده و او موظف به حفظ آن برای نسل‌های آینده بوده است.

جلد 1 با تاریخچه این هنر شروع شده و نشان می‌دهد چگونه مراسم احترام به استاد که در ابتدای مسابقات بوکس تایلندی دیده می‌شود، انجام شود. سپس آموزش شامل:

حرکات اولیه موی تای، دوئن موئی که به معنای پیاده‌روی بوکس است.
حرکات دفاعی مانند سوپاش زدن و مسدود کردن.
نمایش استفاده از مشت، سر، زانو و پا.
چگونگی ترکیب تکنیک‌ها.


Orginal Description:


Video Training Course – Muay Thai Chaiyuth by Teacher Chakraphob Charoenrat

The Traditional Art of Muay Thai – Chaiyuth

At last, an English language video training course on traditional Thai Boxing,Muay Thai. This martial art form was encouraged by the kings of early Siam along with sword fighting to build an army capable of defeating Siam’s enemies. It is still encouraged by the Thai Royal Army to prepare its troops. It has formed the basis of modern day professional and amateur Muay Thai and the techniques taught in these videos can be seen in action in the ring every day. Chaiyuth means “Winning Strategy”.

Use these DVDs to learn self-defense, Thai boxing arts and for general physical and mental fitness. Teacher Chakraphob Charoenrat is Thailand’s leading instructor.

For many generations the art of Muay Thai has been passed on from teacher to teacher. Teacher Chakraphob was advised by His Majesty King Bhumipol to continue this practice as his knowledge was a national treasure and Teacher Chakraphob was obliged to preserve it for future generations.

Volume 1 starts with the history of this martial art form and shows how to do the respect for the teacher ceremony seen at the beginning of Thai boxing fights. Then follows instruction on:

The basic Muay Thai movement, duen muay which translates as the boxing walk.
The defensive moves of brushing and blocking.
Demonstration on the use of the fist, elbow, knee and foot.
How to mix the techniques.