نام اصلی: Step Boxing With Kelly Coffey-Meyer
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.ciavideo.com
تمرینات بوکس در ایروبیک – مربی کلی کافی مییر

نام اصلی: Step Boxing With Kelly Coffey-Meyer
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.ciavideo.com
تمرینات بوکس در ایروبیک – مربی کلی کافی مییر

این تمرین یک ترکیب منحصر به فرد از دو تمرین عالی است! نه همان فرمت‌های معمول پله یا کیک‌باکسینگ، بلکه آنها ترکیب شده‌اند تا انرژی پله، کنترل کیک‌باکسینگ و مزایای هر دو را به شما ارائه دهند!

این ترکیبی از پله و کیک‌باکسینگ امکان و تضمین می‌دهد که سرعت پله بیشتر از سرعت معمولی باشد تا با موفقیت دو فرمت را با هم ادغام کند. برای افزودن به این تمرین موثر، Step-Boxing از وزنه‌ها برای ایجاد اندازه‌گیری در سینه، پشت، شانه‌ها و بازوها استفاده می‌کند در حالی که چالش کاردیویی شما حفظ می‌شود. تمرین شما با یک بخش شکم جامع و سپس کشش سبک به پایان می‌رسد.

کلی کافی-مایر از سال 1983 تدریس می‌کند. او برنامه‌های تمرین گروهی را در بزرگترین باشگاه‌های فیلادلفیا و نیوجرسی طراحی و اجرا کرده است. او اولین نفری بود که در سال 1988 AFAA را به فیلادلفیا معرفی کرد و برنامه‌های خود را “بهترین‌های فیلادلفیا” ارائه کرده است. کلی بورس هاکی میدانی و مدرک کارشناسی خود را در رشته ارتباطات از دانشگاه رایدر کسب کرد.


Orginal Description:


This workout is a unique blend of two great workouts! Not the usual step or kick-boxing formats, they are combined to bring you the energy of step, the control of kick-boxing and the benefits of both!

This combination of step and kick-boxing allows and warrants a faster than usual step pace to successfully join the two formats. To add to this already effective workout, Step-Boxing incorporates weights to sculpt your chest, back, shoulders and arms while maintaining your cardio challenge. Your workout ends with a thorough abdominal segment followed by light stretching.

Kelly Coffey-Meyer has been teaching since 1983. She’s designed and implemented group fitness programs in the largest clubs in Philadelphia and New Jersey. She was the first person to bring AFAA to Philadelphia in 1988 and has earned her programs “Best of Philly” awards. Kelly earned a field hockey scholarship and a Bachelor of Arts Degree in Communications at Rider University.