نام اصلی: CSW Combat Submission Wrestling by Erik Paulson Student Level 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2009
کمپانی سازنده: www.erikpaulson.com
آموزش کشتی کج سبک CSW – مربی اریک پائولسون – سطح 1

نام اصلی: CSW Combat Submission Wrestling by Erik Paulson Student Level 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2009
کمپانی سازنده: www.erikpaulson.com
آموزش کشتی کج سبک CSW – مربی اریک پائولسون – سطح 1

این مجموعه 5 ویدیویی از اریک پلسون شامل نمایش الزامات سطوح 1 تا 5 دانش‌آموزان CSW (کمبات سابمیشن رِستلینگ) است. دنبال کردن تمرینات، نصایح و تکنیک‌های این مجموعه به شما یک پایه سنگین در سیستم CSW می‌دهد. اریک مرکب ویژگی‌ها و تکنیک‌های اصلی هر سطح را تجزیه و تحلیل می‌کند و هرگاه که از این مجموعه استفاده می‌کنید، موارد جدید را بررسی و اضافه می‌کند. دفترچه‌تان را در بیاورید و با دقت تماشا کنید. اریک به سرعت حرکت می‌کند! در اینجا صدها تمرین و نوع واریانت آمده است!


Orginal Description:


This series of 5 DVDs features Erik Paulson demonstrating the requirements for CSW Student Level 1 – 5. Following the drills, advice, and techniques in this series will give you a solid foundation in the CSW (Combat Submission Wrestling) system. Erik breaks down the core drills and techniques in each level, and he reviews and adds new material as you work through the series. Get out your notebooks and watch closely. Erik moves fast! There are hundreds of drills and variations here!