نام اصلی: Freestyle Made Easy
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.totalimmersion.net
آموزش شنای کرال سینه – روشی متمایز و آسان

متفاوت ترین فیلم آموزشی شنای کرال سینه که انقلابی در آموزش کلیه شناها ایجاد خواهد کرد. این روش با کلیه روشهای معمول تفاوت داشته و روشی نوین محسوب می شود.

این ویدیو که آموزش از ابتدایی ترین قسمت شنا شروع نموده و روشی بسیار نوین را پایه ریزی نموده شامل:

–قسمتی جهت بهبود در روش شنا – چگونگی نفسگیری – پازدن – چگونگی سریعتر شنا کردن – چگونگی سالتو (برگشت از انتهای استخر با چرخش ) .
از سال 1989 شرکت Total Immersion اولین فیلم آموزشی تاریخ شنا را با فیلم “فنون پیروزی” را تولید نمود که به واسطه این فیلم شهرت جهانی یافت. تولید ویدئو Freestyle Made Easy تجسم شنای هوشمندانه می باشد. در این ویدئو درباره هر چیزی در شنای کرال سینه توضیح داده می شود.

— چگونه پای کارآمد تری بزنید – ورود به آب – مربی چگونه باشد – خروج از آب و برگشتها چگونه باشد – چگونه در استخر و یا آبهای آزاد نفسگیری کنیم – چگونه سالتوها را با آرامش انجام دهید و به شما اجازه داده می شود تا عمیقانه این قسمتها را مطالعه نمایید .

— فیلمبرداری فوق العاده آن شما را مجذوب فیلم خواهد نمود.


Orginal Description:


FREESTYLE MADE EASY – THE TOTAL IMMERSION SYSTEM

Total Immersion: Freestyle Made Easy illustrates everything about freestyle swimming – how to kick efficiently; every part of the stroke – entry, catch, finish, exit and recovery; how to breathe – in the pool and in open water; and how to do both the relaxing open turn and the fast flip turn. To allow you to study all of this carefully, the DVD uses more views (surface, underwater, front, and directly overhead), more slow-motion and more stop action than any DVD produced before. Since 1989, Total Immersion Swimming has become a phenomenon among improvement-minded swimmers – the first program in the history of swimming instruction with “raving fans.” TI has become so popular because it is simpler than any alternative; it works with unprecedented dependability and it makes swimming enjoyable and deeply satisfying. Freestyle Made Easy provides the whole picture on smart Freestyle.