مسابقه فاینال تنیس روی میز انفرادی مردان –- المپیک ۲۰۱۲ لندن

مسابقه نهایی تنیس روی میز انفرادی مردان ( مدال طلا ) که بین دو تنیس باز چینی برگزار شد.