مسابقه فاینال بسکتبال بانوان – آمریکا و فرانسه – المپیک ۲۰۱۲ لندن

این مسابقه میان دو کشور آمریکا و فرانسه  که به مرحله نهایی راه پیدا نمودند انجام گرفت.