مسابقات فاینال سینکرونایز دو نفره و تیمی المپیک ۲۰۱۲ لندن

مسابقات فاینال سینکرونایز سویمینگ یا مسابقات شنای موزون که بصورت دونفره (Duets) و تیمی ( Teams) برگزار گردید