نام اصلی: Wing Chun Kung Fu - old 1
سال تولید:
آموزش وینگ چون قدیمی 1