نام اصلی: Mirko Crocop Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده:
تکنیکهای مبارزه آزاد رینگی – توسط میرکو کروکوپ

نام اصلی: Mirko Crocop Training
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده:
تکنیکهای مبارزه آزاد رینگی – توسط میرکو کروکوپ

– مقدمه

وزنه‌برداری، تمرین ابتدایی با توضیحات
آموزش دقیق برای آماده‌سازی در تمرینات ام‌ام‌ای
کار با تای و پتوهای باکس و تایلندی
اسپارینگ: باکس و کشتی
و این درست است که این توضیحات تقریباً دقیقاً چهارچوب محتوای این ویدئو را نشان می‌دهد. تنها مشکل این است که به عنوان یک “آموزشی” بازاریابی شده است و به عنوان یک مستند که به سادگی نحوه تمرین او را نشان می‌دهد بازاریابی نمی‌شود.

به نظر من، یک آموزشی زمانی است که کسی واقعاً سعی می‌کند به شما چیزی بیاموزد، جزئیات نکات آنچه باید بکنید تا تکنیک‌ها کار کنند را نشان دهد و این در اینجا اتفاق نمی‌افتد زیرا واقعاً یک مستند است که یک تمرین ام‌ام‌ای و یک جلسه تقویتی را نشان می‌دهد.

جلسه تمرین ام‌ام‌ای به نسبت جالب است، زیرا در زمینه ورزشی، اغلب ستارگان ورزشی توسط رسانه‌ها به نحوی جذاب تر نشان داده می‌شوند، معمولاً سعی دارند آن را برای رسانه‌ها جذاب تر کنند اما اینجا یک گروه از مردان عرق‌ریز در حال انجام حرکات پیچیده‌ای از جمله دریافت وضربه، اسپارینگ باکس و کشتی گرکو و میرکو کار با تای و پتوها هستند و مشهود است که با قدرتی آشکار انجام می‌دهند. بسیاری از جلوه و به طور کلی یک جو محیطی بسیار عادی دارند.

بخش تقویتی خیلی چیز زیادی برای گفتن ندارد، میرکو با یک مربی شخصی با ظاهر عجیب با یک ریش بلند و شلوار گرم دهه ۸۰ تمرین می‌کند و پس از یک آماده‌سازی کوتاه که شامل دویدن است، به یک مدار از ماشین‌ها، تمرینات بخش پشتی و خم‌ها می‌پردازد. چیزی خاص نیست که نتواسته از یک مجله بدنسازی درخشان به دست آید و احتمالاً مخالف آنچه بیشتر افراد به عنوان تمرین “مخصوص ام‌ام‌ای” در نظر می‌گیرند. اگرچه می‌توانید بگویید که هر چه میرکو انجام می‌دهد، کار می‌کند، این بخش از دی‌وی‌دی برای اکثر ورزشکاران چیز جدیدی آموزش نخواهد داد.”


Orginal Description:


– Introduction
– Weight lifting, Basic Workout, with Commentary
– Detailed Warm-up for MMA Training
– Working with Thai and Boxing Pads
– Sparring: Boxing and Wrestling

And this is true this is more or less exactly what it contains. The only problem is that it is marketed as an “instructional” and not as a documentary that simply shows how he trains.
In my eyes an instructional is where someone actually are trying to teach you something, pointing out the finer points of what you should do to get techniques to work and that simply isn’t happening here since it is really a documentary that shows a MMA workout and an strength training session.

The MMA training session is pretty interesting in the sense that it isn’t “sexy” in the way most sport superstars are portrayed in the media, usually they are trying to make it look a bit cooler for the media but nothing of that going on here, this is simply a bunch of sweaty men doing simple pummelling drills, kickboxing sparring, Greco wrestling and Mirko banging pads and focus mitts with some obvious power. Lots of grimacing and generally a very down to earth atmosphere.

The strength training part is not too much to speak about, Mirko has a goofy looking personal training with a long beard and 80s sweatpants and after a brief warm up consisting of running he hits a circuit of machines, back extensions and curls. Nothing fancy that you couldn’t have gotten out of a glossy bodybuilding mag and probably opposed to what most people are considering a “MMA specific” workout. Although you could argue that whatever Mirko is doing it is working this part of the DVD won’t teach most athletes anything new.