نام اصلی: Chung Kwok Chow - Close Range Stick Hands
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.sifuchowwingchun.com
تکنیک های وینگ چون – نبرد در فواصل نزدیک

نام اصلی: Chung Kwok Chow - Close Range Stick Hands
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.sifuchowwingchun.com
تکنیک های وینگ چون – نبرد در فواصل نزدیک

Chung Kwok Chow – Stick Hands در فاصله نزدیک با استفاده از سری همگانی Wing Chun (Integrative Wing Chun All-Range Fighting Series)

در این ویدئو نحوه گسترش تکنیک Sticky Hand به نبرد در فواصل بلند و کوتاه نشان داده شده است. شامل: تمرین‌های آسان دنبال‌کردن، حرکات پا در Wing Chun، لگد‌های پرقدرت پایین Wing Chun و تکنیک‌های مؤثر ورود.

سیفو چائو، فرزند هنگ کنگ، بیش از ۳۵ سال است که Wing Chun را مطالعه و تدریس می‌کند. او در بسیاری از انواع هنرها تمرین کرده است، اما متوجه شد که Wing Chun یکی از بهترین دسته‌های نظریه دارد که می‌توان آن را در دسته‌های مختلف نبرد توسعه داد. امروزه، Wing Chun یک سیستم همه‌جانبه نبرد است که توسط سیفو چائو توسعه یافته است و شامل نبرد ایستاده، در فواصل بلند، در فاصله نزدیک، در فاصله داون، و در فاصله زمین – نبرد گریپلینگ است.


Orginal Description:


Chung Kwok Chow – IWCARF 03 – Close Range Stick Hands (Integrative Wing Chun All-Range Fighting Series)

This video shows how to expand your sticky hand technique to long and short range fighting. Includes: Easy-to-follow drills, Wing Chun footwork, powerful Wing Chun low kicks and effective entering techniques.

Sifu Chow, a native of Hong Kong, has been studying and teaching Wing Chun for over 35 years. He trained in many styles, but discovered that Wing Chun has one of the best sets of theories, which can be developed into different ranges of fighting. Today, the Integrative Wing Chun that Sifu Chow developed is an all range fighting system, which covers stand-up, long-range, close-range, takedown range and ground-grappling range fighting.