نام اصلی: Aikido by Yoshimitsu Yamada
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1999
کمپانی سازنده: www.yamadadvd.com
آموزش آیکیدو – سنسی یوشیمیتسو یاماتا

یک ویدئو استثنایی که در آن استاد یامادا با شارم و مهار معمولی خود، تکنیک‌های آرسنال فنی آییکیدو را به روش خاص تفسیر می‌کند.

ما تکنیک‌ها را به گروه‌ها تقسیم کرده‌ایم تا درک و به دست آوردن آنها را آسان کنیم. این یک اثر است که همه کسانی را که آییکیدو را مطالعه و تمرین می‌کنند، شاد می‌کند.


Orginal Description:


An exceptional video in which Master Yamada,with his usual charm and skill, breaks down the technical arsenal of Aikido in his own special way of interpretation.

We have classified the techniques into groups to facilitate understanding and acquisition. It is a work that will delight all those who study and practice Aikido.