نام اصلی: Master of Aiki DVD Set by Kogen Sugasawa - Vol 1
زبان فیلم: ژاپنی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.budovideos.com
آموزش آیکیدو – استاد کوگن سوگاساوا – قسمت 1

آیکی نو کایته، جلد ۱ – کوگن سوگاساوا

کوگن سوگاساوا در سال ۱۹۵۱ در توکیو متولد شد. او در دوران کودکی با شروع تمرین کاراته و جودو آغاز می‌کند. او تمرین جودو را در دانشگاه ادامه داده و رتبه‌ی چهارم دان را کسب می‌کند. در سال ۱۹۸۱، او شروع به تمرین نیهون دن آیکی جوتسو با استاد تسورویاما، یکی از شاگردان تاکوما هیسا، کرد. امروزه، سوگاساوا استاد (شیهان) نیهون دن دایتو ریو آیکی جوجوتسو است.

محتوای این دی‌وی‌دی عبارت است از:

ایدوری: ایپوندوری، گیاکوودوری، کوته گایشی

تاچیایی: ایپوندوری، شناوری کارامی، شناوری شیهو

هانزاهانداچی: شناوری هانمی، اورا اتوشی

اوشیرو دوری: دوری تاچی اری، ریوهیجیگایشی

اویو کیهون سوهو: آیکیاگه، آیکی نیتو کن


Orginal Description:


Aiki no kaitei vol.1 -Kogen SUGASAWA

Kogen SUGASAWA was born in 1951 in Tokyo. He begins to practice Karate and Judo as a child. He continues training judo at university and gets the 4th dan. In 1981, he began to practice Nihon den Aiki jutsu with tmaster Tsuruyama, a pupil of Takuma HISA. Today, SUGASAWA is SHIHAN (master) of Nihon Den Daito ryu Aiki jujutsu.

The contents of this DVD

– Idori: Ippondori, Gyaku ude dori, Kotegaeshi

– Tachiai: Ippondori, Karami swim, Shiho swim

– Hanzahandachi: Hanmi swims, Ura otoshi

– Ushiro dori: Tachi eri dori, Ryohijigaeshi

– Ouyo kihon soho: Aikiage, Aiki nito ken