نام اصلی: Tony Cecchine Catch Wrestling - Vol 1 - Ground Domination 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2000
کمپانی سازنده: www.groundfighter.com
کشتی آمریکایی در مبارزه – تونی سه چین – تسلط بر زمین 1

نام اصلی: Tony Cecchine Catch Wrestling - Vol 1 - Ground Domination 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2000
کمپانی سازنده: www.groundfighter.com
کشتی آمریکایی در مبارزه – تونی سه چین – تسلط بر زمین 1

این مجموعه کامل از ۱۰ ویدیو است! همهٔ ۱۰ قسمت تونی سکین – کچ ورستلینگ – ۱۰ قسمت با استفاده از تقسیم بندی فصل برای هر تکنیک قرار دارند. این سری جدید ویدیوها با حضور کچ ورستلینگ تونی سکین، تنها مربی معتبر هنر قدیمی گیرانه، تولید شده است. با آموزش از طریق استاد هوکر و کچ ورستلینگ لو تز، تونی به شما نحوهٔ انجام بهترین فینیش‌ها و تکنیک‌های شکستن استخوان را آموزش می‌دهد که تا کنون دیده‌اید. با این DVD ها قدیمی‌ترین سبک مبارزه را یاد بگیرید؛ گیرانه! این تکنیک‌ها برای ورزش یا مبارزه در خیابان جدید و بسیار موثر هستند.

تسلط بر زمین ۱

گیرانهٔ ورستلینگ بسیار متفاوت است زمانی که به کنترل حریف می‌آید. این DVD مواضع کنترل Cross Chest، Head and arm و Lateral Press را پوشش می‌دهد. یک DVD ضروری برای هر کسی که در حال یادگیری اصول ورستلینگ است.


Orginal Description:


This is the complete set of 10 DVD videos! All 10 volumes Tony Cecchine – Catch Wrestling – 10 Volumes are on 4 DVDs with chapter breaks for each technique. This new DVD series stars Catch Wrestler Tony Cecchine, the only certified instructor of the ancient art of hooking. Trained by master Hooker and Catch Wrestler Lou Thesz, Tony will teach you the most devastating finishes and bone-breaking techniques you’ve ever seen. Learn the oldest known fighting style with these DVDs; hooking! These techniques are new and highly effective for sport or street fighting. You must see this DVD set!

VOLUME 1: Ground Domination 1

Catch Wrestling is very different when it comes to controlling your opponent. This DVD covers Cross Chest, Head and arm, and Lateral Press control positions. An indispensable DVD for anyone learning the basics of Catch Wrestling.

VOLUME 2: Ground Domination 2

Tony continues with these exciting new ways to control an opponent. Another important DVD for learning the basic fundamentals. This DVD covers Top Saddle, Top Body Scissors, and Catch Wrestling positions.

VOLUME 3: Arm Manipulations 1

Catch Wrestling arm locks are some of the most brutal you’ve ever seen. They’re designed to eliminate your opponent quickly. Learn Top wristlock, double wristlock, double wrist spinning, hammer, and key.

VOLUME 4: Arm Manipulations 2

Catch Wrestling’s most devastating arm locks from various positions, including head and arm and top saddle. These locks you won’t find in other videos! You won’t want to miss this DVD!

VOLUME 5: Neck Manipulations 1

These are the most dangerous submissions you’ve ever seen. Tons of chokes, neck cranks, head scissors, and much more. A brutal Catch Wrestling video, you have to see it to believe it.

VOLUME 6: Neck Manipulations 2

More Catch Wrestling pain. Neck cranks, spine stretches, half and half and half, reverse crossface, and much more.

VOLUME 7: Leg Manipulations 1

Catch Wrestling leg locks are quite different from anything you’ve seen. They’re considered the most effective when fighting without barriers. This video will teach you the basics of Catch Wrestling leg locks. Learn the mechanics of arched locks, heel hook, foot lock, and half Boston crab. One of our most popular videos of all time!

VOLUME 8: Leg Manipulations 2

More amazing Catch Wrestling leg locks. Learn the Grapevine, maneuvers and variations of the Stopper Toe, shin guards, and much more. A must-have video.

VOLUME 9: Leg Manipulations 3

If you’ve never seen the expression on someone’s face who’s been put in an arm lock, buy this DVD! They’re devastating! Learn multiple variations of shin locks. This technique is one of Tony’s specialties. Get Wrestling at its best.

VOLUME 10: Hooking Combinations

This DVD teaches unique Catch Wrestling submission combinations. Learn to put it all together and take anyone out! Tony Cecchine shows how to move from one brutal position to the next. An excellent DVD for any fighting style.