نام اصلی: randy couture vol 2 clinch takedowns
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.budovideos.com
تکنیک های مبارزه رینگی ترکیب فنون بوکس و کشتی – مربی رندی کوتوره

نام اصلی: randy couture vol 2 clinch takedowns
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.budovideos.com
تکنیک های مبارزه رینگی ترکیب فنون بوکس و کشتی – مربی رندی کوتوره

رندی کوچور اسرار موفقیت بی‌نظیر خود در به دست آوردن عنوان قهرمان وزنه سنگین یو اف سی را فاش می‌کند و نشان می‌دهد چگونه دیگران می‌توانند برای تبدیل به یک جوانب دار مبارز آموزش ببینند.

قسمت ۱: تاکتیک‌های ویژه شامل اتصالات مؤثر گردن و ضربات قدرتمند است.
قسمت ۲: افتتاحیه از موقعیت تسلط حرکات زیر گردن، گلیانه، جلوه پاش، دوگانه زیر دست، لگد زدن پا، پاشان داخلی و قفل بدن.
قسمت ۳: ایجاد فاصله حرکات دفاعی برای ایجاد فاصله.
قسمت ۴: حرکات زمین برای گراپلینگ گرفتن بازو، گرفتن ساعد، ترکیب بازو و ساعد، ۲ به ۱، دست‌به‌دستی و کنترل مچ، آماده‌سازی‌ها و بیشتر.
قسمت ۵: مبارزه در زمین از دیدگاه کشتی‌گیر عبور از گارد، خروج، انجام گلیانه با پای یک، خروج تک به گرمبی و تری‌آنگل به هیپ تاس.
قسمت ۶: کلینیک مبارزه کلیپ‌های مبارزه، توضیحات، مصاحبه و نکات تمرین


Orginal Description:


Randy Couture reveals the secret to his remarkable success at achieving the title of UFC Heavyweight Champion and demonstrates how others can train to become a competitive fighter.

Volume 1: Special Tactics Includes effective collar ties and powerful strikes.
Volume 2: Clinch Take Downs From The Dominant Position Duck under, slide by, foot sweep, double under hook sweep, high single leg, inside trip and body locks.
Volume 3: Closing The Distance Defensive positions to close.
Volume 4: Take Downs For Grappling Elbow ties, bicep ties, elbow bicep combo, 2 on 1, hand fighting and wrist control, set ups and more.
Volume 5: Ground Fighting From A Wrestler’s Perspective Guard passes, escapes, single leg finishes, arm grag sweep, single to gramby and triangle to hip toss.
Volume 6: The Fight Clinic Fight clips, commentary, interview and training tips.