نام اصلی: Pregnancy Yoga By Katy Appleton - Vol 1
سال تولید: 2013
آموزش یوگای بارداری – مربی کتی اپلتون – قسمت 1

در این ویدیوها، تمرینات مقدماتی ورزش یوگا برای خانمهای باردار آموزش داده شده است . این فیلم شامل ۵ قسمت ۱۰ دقیقه ای می باشد که شامل تکنیکهای یوگا برای ایجاد آرامش و تنفس ، روشهای مقابله با درد ها در دوران بارداری می باشد.