نام اصلی: Prenatal Yoga 4 Mothers - Week 12
سال تولید: 2013
تمرینات ۲۹ هفته ای یوگای بارداری – هفته 12

در این مجموعه ویدیویی تمرینات یوگا برای خانمهای باردار برای هفته های ۱۲ تا ۴۰ ام ارائه ارائه شده . هرفیلم حدودا دو دقیقه و نیم می باشد .

در این ویدیوها تمریناتی برای انعطاف پذیری و تقویت کلیه ماهیچه های بدن ارائه شده است.