نام اصلی: Master Wong - Wing Chun: Biu Jee - Part 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.masterwongshop.com
آموزش وینگ چون – بیو جی – استاد وونگ – بخش 1

نام اصلی: Master Wong - Wing Chun: Biu Jee - Part 1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.masterwongshop.com
آموزش وینگ چون – بیو جی – استاد وونگ – بخش 1

وینگ چون به عنوان یکی از سریع‌ترین استایل‌های رزمی در جهان شناخته می‌شود. این استایل سرعت و مستقیم بودن در اقدامات دارد که سخت است با آن رقابت کرد. ایده‌آل برای خوددفاع یا به عنوان نقطه شروع برای مطالعه بیشتر در هنرهای رزمی. وینگ چون هم چالش‌برانگیز و هم دارای مزایای ارزشمند است و می‌توان آن را در هر مکان تمرین کرد.

Bi Jee که فرم سوم و آخرین سیستم وینگ چون است، بر ضربات انگشت به نقاط فشار بدن حریف برای شکستن و پایان دادن به آنان تأکید دارد. این بسیار خطرناک نه تنها برای حریف شما بلکه برای شما خود نیز است اگر آن را درک نکنید.

این DVD ضربات زانو، چی سائو و تمرینات نزدیک به همراه کارهای دوره وسیع پاها را معرفی می‌کند. همچنین از تمرینات انرژی همراه با کار بر روی پد و دعوا در زمان واقعی به طور کامل استفاده می‌کند.
این DVD شامل فرم کامل Bi Jee، تمرینات تمرینی و کاربردهای زمان واقعی برای تکنیک‌های نشان داده‌شده است.
مستر وانگ بیش از 3 ساعت ضبط فیلم آموزشی فشرده را ارائه می‌دهد. با گرفتن فیلم از زوایا و استفاده از آخرین تکنولوژی فیلم، دی وی دی‌های مستر وانگ تعلیمات با کیفیت بالای هنرهای رزمی را در خانه‌ی خود ارائه می‌دهد.


Orginal Description:


Wing Chun is widely recognised as one of the fastest fighting styles in the world. It has a speed and directness of action that is difficult to match. Ideal for self defence , or as a starting point for a further study of Martial Arts. Wing Chun is both challenging and rewarding and can be practiced anywhere

The third and final form of the Wing Chun system, Biu Jee emphasises finger strikes to the pressure points of your opponent’s body to break down and finish them. It is extremely dangerous not only to your opponent but to yourself if you don’t understand it.

This DVD introduces elbow strikes, Chi Sao and close quarter drills as well as long range leg work. It also makes full use of all the energy drills along with pad work and real time sparring.
This DVD features the full Biu Jee form, training exercises and real time applications for the techniques shown.
Master Wong presents over 3 hours of intense training footage. Filmed from multiple angles and utilising the latest in film technology, Master Wong DVDs provide high quality Martial Arts tuition in your own home