نام اصلی: Synchronized Swimming - Plympic 2008
سال تولید: 2008
مسابقات فاینال سینکرونایز – المپیک 2008 چین