کوه تو را می خواند ...

کوه تو را می خواند ...  شوق انسان به دیدار و نظاره دنیای پیرامونش همیشه با او بوده است ....از دنیای مصنوع و خودساخته شهر که گذر کنیم، پیرامون انسان، پدیده ها و پدیدارهایی در جغرافیای طبیعی هست که وسوسه کاوش و سیر در آنها به جان هر …

ورزش های پشت میزی

ورزش های پشت میزی شکمتان را منقبض کنید. یک بطری پر آب را در دست چپ بگیرید و تا تراز شانه بالا بیاورید...اگر شاغل هستید و وقت کافی برای ورزش ندارید، کافی است همین 13 حرکت ساده را یاد بگیرید و در دفتر کارتان انجام بدهید. این تمرین ها متشکل از حرکا…

حقوق وزشی - مسئولیتهای قانونی ورزشکاران، داوران، مربیان

حقوق وزشی مسئولیتهای قانونی ورزشکاران، داوران، مربیان  ورزش در زمان ما یکی از ضروریت های زندگی برای مردم و بالاخص برای جوانان، و از ابزارهای تربیتی و پرورشی مهم می باشد. این امر به گونه ای است که عدم توجه به ورزش و تربیت بدنی می توان…

شایع ترین آسیب های عضلانی در ورزش

شایع ترین آسیب های عضلانی در ورزش  هر نوع فعالیت بدنی، حتی پیاده روی نیز اگر درست انجام نشود، در طولانی مدت به ماهیچه ها و مفاصل آسیب می رساند.از سوی دیگر احتمال بروز آسیب در ماهیچه ها و تاندون ها و حتی در موارد نادر، شکستگی استخوان نیز…

موی تای از الف تا ی

موی تای از الف تا ی  زانو یکی از خطرناک ترین اسلحه ها در موی تای می باشد. کسانی که در تکنیک های زانو تبحر دارند، می توانند با یک ضربه منفرد به ناک اوت دست یابند. به طور مثال مبارز افسانه ای تایلند، دیسلنوی، به اندازه ای در تکنیک های ز…

نیروهای پلیس و نکاتی برای مبارزه در خاک

نیروهای پلیس و نکاتی برای مبارزه در خاک  در بسیاری از انواع درگیری های خیابانی، مبارزه بر روی زمین برای مدتی طولانی می تواند آسیب های زیادی برای شما به همراه داشته باشد. هرچند گرفتن، کارایی خود را در محیط های کنترل شده مانند دوجو و ق…

باشگاهتان را رونق ببخشید !

باشگاهتان را رونق ببخشید !آیا شما تجربه کسالت و کندپیش رفتن در باشگاه را بین هنرجویان خود احساس کرده اید؟ آیا باشگاه شما سوت و کور است ؟ الان وقت تزریق کردن فکر و ایده جدید است. باشگاه را شاد و مفرح کنید! من هر وقت با سن سی خود جلسه دارم روش…

ماهیچه های ذهنی

The Mental Muscle ماهیچه های ذهنی  اگرچه که کارهای فیزیکی در جودو انجام می شود دشوار می باشد اما چنان چه در ورزش های رزمی به هر موفقیتی دست یابیم امری ایده ال می باشد و این بیشتر، همان چیزی است که در سالن ورزش و زندگی و در نتیجه توانا…

ورزش رزمی تنها دفاع کردن نیست

Martial Arts : Not Just Defenseورزش رزمی تنها دفاع کردن نیستپس از هشت سال  فعالیت در کلاس های تکواندو، آخر این هفته در آزمون کمربند مشکی شرکت خواهم کرد.در طی آن 8 سال، من به آدمی که امروز هستم تبدیل شدم یعنی نه تنها یاد گرفتم که چگونه لگد …

تنفس و نقش اکسیژن در هنرهای رزمی

,
تنفس و نقش اکسیژن در هنرهای رزمی  به منظور تامین و رها شدن انرژی لازم به داخل بدن و تامین سوخت مورد نیاز برای دستگاه گوارش، تامین اکسیژن امری ضروری است. تنفس فرآیندی است که اکسیژن را از هوا گرفته و آن را جهت استفاده به اندام ها می رساند. فرآیند…

کوه تو را می خواند ...

کوه تو را می خواند ...  شوق انسان به دیدار و نظاره دنیای پیرامونش همیشه با او بوده است ....از دنیای مصنوع و خودساخته شهر که گذر کنیم، پیرامون انسان، پدیده ها و پدیدارهایی در جغرافیای طبیعی هست که وسوسه کاوش و سیر در آنها به جان هر …

ورزش های پشت میزی

ورزش های پشت میزی شکمتان را منقبض کنید. یک بطری پر آب را در دست چپ بگیرید و تا تراز شانه بالا بیاورید...اگر شاغل هستید و وقت کافی برای ورزش ندارید، کافی است همین 13 حرکت ساده را یاد بگیرید و در دفتر کارتان انجام بدهید. این تمرین ها متشکل از حرکا…

حقوق وزشی - مسئولیتهای قانونی ورزشکاران، داوران، مربیان

حقوق وزشی مسئولیتهای قانونی ورزشکاران، داوران، مربیان  ورزش در زمان ما یکی از ضروریت های زندگی برای مردم و بالاخص برای جوانان، و از ابزارهای تربیتی و پرورشی مهم می باشد. این امر به گونه ای است که عدم توجه به ورزش و تربیت بدنی می توان…

شایع ترین آسیب های عضلانی در ورزش

شایع ترین آسیب های عضلانی در ورزش  هر نوع فعالیت بدنی، حتی پیاده روی نیز اگر درست انجام نشود، در طولانی مدت به ماهیچه ها و مفاصل آسیب می رساند.از سوی دیگر احتمال بروز آسیب در ماهیچه ها و تاندون ها و حتی در موارد نادر، شکستگی استخوان نیز…

موی تای از الف تا ی

موی تای از الف تا ی  زانو یکی از خطرناک ترین اسلحه ها در موی تای می باشد. کسانی که در تکنیک های زانو تبحر دارند، می توانند با یک ضربه منفرد به ناک اوت دست یابند. به طور مثال مبارز افسانه ای تایلند، دیسلنوی، به اندازه ای در تکنیک های ز…

نیروهای پلیس و نکاتی برای مبارزه در خاک

نیروهای پلیس و نکاتی برای مبارزه در خاک  در بسیاری از انواع درگیری های خیابانی، مبارزه بر روی زمین برای مدتی طولانی می تواند آسیب های زیادی برای شما به همراه داشته باشد. هرچند گرفتن، کارایی خود را در محیط های کنترل شده مانند دوجو و ق…

باشگاهتان را رونق ببخشید !

باشگاهتان را رونق ببخشید !آیا شما تجربه کسالت و کندپیش رفتن در باشگاه را بین هنرجویان خود احساس کرده اید؟ آیا باشگاه شما سوت و کور است ؟ الان وقت تزریق کردن فکر و ایده جدید است. باشگاه را شاد و مفرح کنید! من هر وقت با سن سی خود جلسه دارم روش…

ماهیچه های ذهنی

The Mental Muscle ماهیچه های ذهنی  اگرچه که کارهای فیزیکی در جودو انجام می شود دشوار می باشد اما چنان چه در ورزش های رزمی به هر موفقیتی دست یابیم امری ایده ال می باشد و این بیشتر، همان چیزی است که در سالن ورزش و زندگی و در نتیجه توانا…

ورزش رزمی تنها دفاع کردن نیست

Martial Arts : Not Just Defenseورزش رزمی تنها دفاع کردن نیستپس از هشت سال  فعالیت در کلاس های تکواندو، آخر این هفته در آزمون کمربند مشکی شرکت خواهم کرد.در طی آن 8 سال، من به آدمی که امروز هستم تبدیل شدم یعنی نه تنها یاد گرفتم که چگونه لگد …

تنفس و نقش اکسیژن در هنرهای رزمی

,
تنفس و نقش اکسیژن در هنرهای رزمی  به منظور تامین و رها شدن انرژی لازم به داخل بدن و تامین سوخت مورد نیاز برای دستگاه گوارش، تامین اکسیژن امری ضروری است. تنفس فرآیندی است که اکسیژن را از هوا گرفته و آن را جهت استفاده به اندام ها می رساند. فرآیند…