نام اصلی: Lou Gross Structural Connective Tissue Stretching Method - Vol 1
سال تولید: 2003
مجموعه نرمش هایی جهت رفع خستگی ، درد ، استرس – مربی لو گروس – قسمت 1

در این ویدیو آقای گروس با انجام نرمش هایی ( استفاده از تکنیکهای کششی ، انعطاف پذیری و ماساژ اعضای بدن ) جهت افزایش کارائی اعضای بدن و آموزش رفع درد و خستگی و پرداخته است.