نام اصلی: Hanbo- Jutsu - Shoto Tanemura
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1995
کمپانی سازنده: www.centurymartialarts.com
آموزش هان بو جوتسو – مبارزه با چوب ۹۰ سانتیمتری – استاد شوتو تانمورا

نام اصلی: Hanbo- Jutsu - Shoto Tanemura
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1995
کمپانی سازنده: www.centurymartialarts.com
آموزش هان بو جوتسو – مبارزه با چوب ۹۰ سانتیمتری – استاد شوتو تانمورا

دفاع شخصی با عصا و چوب

پس از ده سال آماده‌سازی و بهبود، گرندمستر شوتو تانمورا این راهنمای رسمی هانبو-جوتسو را به جهان ارائه کرده است. این کتاب شامل مقدار زیادی از اطلاعات فوق‌العاده است، از جمله تمام تکنیک‌ها/الگوهای سیستم بو-جوتسو ژنبوکان و KJJR: کیهون-گاتا، شودن-گاتا، چودن-گاتا، اوکودن-گاتا، استیک گوشین جوتسو، تانبو-جوتسو، تسن جوتسو/سنسو جوتسو و غیره…

این الگوها توسط گرندمستر شوتو تانمورا به یک سیستم ترتیب داده شده‌اند و نمایانگر برخی از موثرترین تکنیک‌های اصیل هانبو-جوتسو موجود هستند. این سیستم شامل الگوهایی از ریو کوکیشین، ریو تنشین هیوهو کوکیشین، ریو شیندن کیتو ریو و تکنیک‌های مشتق شده از تجربیات واقعی گرندمستر از جمله کودن (Kuden) می‌باشد!

این کتاب همراه عالی برای مجموعه CDV/ویدئوی بوجوتسو است.

ویرایش: اول، جلد نرم
زبان: انگلیسی

هشدار: لطفاً هنگام تمرین هانبو-جوتسو احتیاط خاصی داشته باشید. هانبو-جوتسو ممکن است خطرناک باشد و اگر به درستی تمرین نشود ممکن است منجر به آسیب‌های جدی شود. این کتاب تنها به عنوان یک کمک مطالعه ارائه شده و توصیه می‌شود که این تکنیک‌ها را به صورت مستقیم از یک دوجو یا مربی Genbukan/KJJR که به صورت رسمی توسط گرندمستر شوتو تانمورا تایید شده باشد، یاد بگیرید. گرندمستر شوتو تانمورا و سازمان‌های مرتبط با او هیچ مسئولیتی در خصوص ایمنی شما در حین تمرین این تکنیک‌ها ندارند.


Orginal Description:


Self-Defense With Staff & Stick

After ten years of preparation and refinement, Grandmaster Shoto Tanemura has released this official Hanbo-jutsu guide to the world. This book contains an amazing amount of information including all techniques/patterns of the Genbukan and KJJR Bo-jutsu system: Kihon-Gata, Shoden-Gata, Chuden-Gata, Okuden-Gata, Stick Goshin Jutsu, Tanbo-jutsu, Tessen jutsu/Sensu jutsu etc…

These patterns were organized into a system by Grandmaster Shoto Tanemura and represent some of the most effective, authentic Hanbo-jutsu techniques in existence. The system contains patterns from Kukishin Ryu, Tenshin Hyoho Kukishin Ryu, Shinden Kito Ryu and techniques derived from the Grandmaster’s true case experiences including Kuden!

This book is a great companion to the CDV/Video series of Bojutsu.

Edition: 1st, soft cover
Language: English

Warning: Please take extreme care when practicing honbo-jutsu. Hanbo-jutsu can be dangerous and may lead to serious injuries if not practiced properly. This book is intended only as a study aid and it is recommended that you learn these techniques directly from a Genbukan/KJJR branch dojo or Instructor who is officially recognized by Honbu Grandmaster Shoto Tanemura. Grandmaster Shoto Tanemura and his affiliated organizations bear no responsibility for your safety while practicing these techniques.