نام اصلی: Hagana F.I.G.H.T - Knife & Gun Defenses
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: wwww.haganahuk.com
آموزش دفاع از چاقو و اسلحه

نام اصلی: Hagana F.I.G.H.T - Knife & Gun Defenses
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: wwww.haganahuk.com
آموزش دفاع از چاقو و اسلحه