نام اصلی: Learn To Ride The Easy Way
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.ridelikeapro.com
آموزش رانندگی با موتورسیکلت – ویژه دریافت گواهینامه موتورسیکلت

نام اصلی: Learn To Ride The Easy Way
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.ridelikeapro.com
آموزش رانندگی با موتورسیکلت – ویژه دریافت گواهینامه موتورسیکلت

این فیلم آموزشی برای افرادی که قصد شرکت درآزمون عملی گواهینامه موتور سیکلت دارنند و یا افرادی که نیاز به آموزش  رانندگی با موتورسیکلت دارند آماده گردیده است. بخشی از آموزشهای این فیلم عبارتند از:

1 . نحوه روشن نمودن موتور سیکلت
2 . آشنایی با متعلقات روی فرمان
3 . نحوه رانندگی با موتور سیکلت روی خط مستقیم
4 . نحوه کج نمودن ( متمایل نمودن ) موتور در پیچ ها
5 . حفظ تعادل بر روی موتور سیکلت
6 . آموزش استفاده از کلاچ و تعویض دنده ها
7 . تمرینات دور زدن
8 . نحوه صحیح گردش و عبور از  مخروط ( کله قند ها )  یا موانع
9 . کنترل موتور در سر بالایی ها
10 . توقف در پیچ

و …


Orginal Description:


Did you ever see one of those people riding down the road on a motorcycle and wish it was you? Well here is your chance to get started on the adventure of your life.
This is the DVD for the Beginner Rider This DVD will give you a Step by Step procedure for the proper way to learn how to ride a Motorcycle. You’ll learn how to coordinate the clutch and throttle both on level ground and on a hill. You’ll also learn how to shift gears and properly control your motorcycle at speed