نام اصلی: NetFit Pilates 1
سال تولید: 2012
پکیج کامل پیلاتس از مقدماتی تا پیشرفته – قسمت 1

در این مجموعه که در 9 قسمت تنظیم شده است کل ماهیچه های بدن تحت تاثیر قرار خواهند گرفت در این فیلم ها تمرینات روی تشک ، تمرینات با وزنه ، تمرینات با دمبل نیز مورد توجه قرار گرفته که به کامل کردن این مجموعه کمک شایانی می کند. تمرینات ذهنی و بدنی این مجموعه بنحوی تنظیم شده است که دارای نتایجی از جمله فرم دادن ماهیچه ها ،بهبود تعادل، افزایش آرامش و تسکین استرس می باشد. برای بدست آوردن بهترین نتیجه در این تمرینات از وزن بدن و تمرینات روی زمین استفاده شده است . هر تمرین در سه سطح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته تنظیم شده است.