نام اصلی: Games Approach To Coaching Volleyball
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2000
کمپانی سازنده: www.championshipproductions.com
مربیگری و تدریس والیبال به کودکان و نوجوانان 6 تا 14

کشف رویکرد نوین و برتر به مربی‌گری!
**رویکرد بازی به مربی‌گری والیبال نشان می‌دهد چگونه از این رویکرد جدید می‌توانید به بهترین نحو به افراد 6 تا 14 ساله کمک کنید مهارت‌ها و تاکتیک‌های بازی را بهتر از روش سنتی “اول تمرینات، بعد بازی” آموزش دهید. رویکرد بازی با شروع بازی‌های کودکان آغاز می‌شود. در حین بازی، آنها مهارت‌ها و تاکتیک‌های لازم برای بازی موفق را یاد می‌گیرند و ارزیابی می‌کنند. بازی‌ها تغییر داده می‌شوند تا تکنیک فردی و بازی تیمی را تقویت کنند. کودکان در بازی‌های کوچک‌تر به جای ایستادن در خطوط تمرینی خسته‌کننده، بیشتر سرگرم و مشتاق به تمرین می‌شوند.

رویکرد بازی به مربی‌گری والیبال به وضوح نشان می‌دهد چگونه:

بازی‌ها را تغییر دهید تا بر روی مهارت‌ها و تاکتیک‌های خاص متمرکز شوید.
سختی را با توجه به نیازهای ورزشکاران خود تنظیم کنید.
در حین بازی بازیکنان را ارزیابی کنید.
بازیکنان را به فعالیت در فرآیند یادگیری دعوت کنید.
مهارت‌ها و استراتژی‌های والیبال را آموزش دهید و بهبود بخشید.
این ویدئو جزو مجموعه ویدئوهای رویکرد بازی به مربی‌گری است که از چهار ویدئو تشکیل شده است و به شما نحوه ادغام رویکرد بازی در چهار ورزش – بیسبال، بسکتبال، فوتبال و والیبال – را آموزش می‌دهد.


Orginal Description:


Discover a revolutionary and superior way to coach! Games Approach to Coaching Volleyball shows you how to use this new approach to help 6- to 14-year-old athletes learn game skills and tactics more effectively than with the traditional “drills-first, play-later” approach. The games approach begins with kids playing the game. As they play, they learn and appreciate the skills and tactics needed to play the game successfully. Games are modified to strengthen individual technique and team play. Kids have more fun and are more motivated to practice in small-sided games rather than standing in boring drill lines.

Games Approach to Coaching Volleyball clearly demonstrates how to

– modify games to focus on particular skills and tactics;
– adjust the difficulty depending on your athletes’ needs;
– assess players as they play;
– actively involve players in the learning process; and
– teach and refine volleyball skills and strategies.

This video is part of the Games Approach to Coaching Video Series, which is composed of four videos that will teach you how to incorporate the games approach into four sports—baseball, basketball, soccer, and volleyball.