نام اصلی: Coaching Youth Volleyball : Tactics & Techniques
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2002
کمپانی سازنده: www.humankinetics.com
مربیگری والیبال نوجوانان – تکنیکها و تاکتیکهای بازی

آیا شما تازه به مربیگری والیبال جوانان ورود کرده‌اید یا یک مربی حرفه‌ای با سابقه هستید؟ نسخه چهارم کتاب “آموزش والیبال جوانان” راهنمای شما برای یک فصل موفق است.

اطلاعات مربوط به مربیگری آزمایش‌شده در زمینه‌های مختلف سنی به شما کمک خواهد کرد:

• بنیادی‌ترین اصول والیبال را با استفاده از ترکیبی از تمرینات و فعالیت‌ها آموزش دهید که وضعیت‌های بازی را شبیه‌سازی می‌کنند؛

• با بازیکنان، داوران، والدین و سایر مربیان ارتباط برقرار کنید؛

• امکان ارائه امداد اولیه پایه را فراهم آورید؛

• تمرینات را برنامه‌ریزی و اجرا کنید؛

• تیم خود را در طول بازی مدیریت کنید و

• مهم‌تر از همه، این همه‌چیز را به شکلی جذاب نگه دارید.

این کتاب توسط دپارتمان آموزش مربیگری فدراسیون والیبال آمریکا توصیه شده است و با همکاری و تجربه این دپارتمان نوشته شده است. این ویرایش جدید دو فصل جدید به موضوعات آموزش مهارت‌های والیبال به صورت فردی و همچنین آموزش گذار و هماهنگی اضافه کرده است. شما می‌توانید از تغییرات سنی مربوط به اندازه توپ، ارتفاع شبکه، جایگاه بازیکنان و ابعاد زمین برای سه گروه سنی (6 تا 9 ساله، 10 تا 11 ساله و 12 تا 14 ساله) و برای بازی تیمی در رقابت‌های 2v2، 3v3، 4v4 و 6v6 بهره‌مند شوید. به سرعت و دقت به تصویر زمین مناسب با سن خود برسید، با کمک نمودارهای در کتاب آورده شده. علاوه بر این، با درک روش‌ها و اجرای قوانین، از توانایی‌ها و محدودیت‌های پست لیبرو جدید هم آگاه شوید.

آموزش والیبال جوانان به شما کمک می‌کند تا بر روی اصول مهم تمرین متمرکز شوید، در حالی که 18 تمرین و 32 نکته مربیگری مطمئناً تمرینات شما را شروع خواهد کرد. این احساس را کنید که با پیشرفت مهارت‌های بازیکنان، آن‌ها عاشق بازی می‌شوند و سال‌ها به تیم می‌آیند.


Orginal Description:


Whether you’re new to coaching or an experienced youth volleyball coach, the fourth edition of Coaching Youth Volleyball is your handbook for a successful season.

Court-tested, age-specific coaching information helps you

• teach volleyball fundamentals using a combination of drills and activities that simulate game situations;

• communicate with players, officials, parents, and other coaches;

• provide basic first aid,

• plan and conduct practices,

• manage your team during games, and

• most important—keep it all fun.

Recommended by and written with the expertise of USA Volleyball’s Coaching Education Department, this new edition adds two new chapters on coaching individual volleyball skills and coaching transition and alignment. You’ll learn important age-group modifications regarding ball size, net height, player positions, and court dimensions for three age groups (6– to 9-year-olds, 10– to 11-year-olds, and 12– to 14-year-olds) and for team play in 2v2, 3v3, 4v4, and 6v6 competition. Quickly and accurately construct your own age-appropriate court with the help of court diagrams included in the book. Plus, gain a clear understanding of rules and procedures, including the capabilities and limits of the new libero position.

Coaching Youth Volleyball helps you focus on the fundamentals, while 18 drills and 32 coaching tips are sure to jump-start your practices. Experience the excitement as your players improve their skills, fall in love with the game, and come out for the team year after year.