نام اصلی: Volleyball: Spiking-Hitting Technique
سال تولید:
آموزش تکنیک اسپک در والیبال