نام اصلی: Tracy Anderson Post Pregnancy Workout
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.tracyandersonmethod.com
تمرینات تناسب اندام بعد از دوران بارداری – مربی تریسی اندرسون

نام اصلی: Tracy Anderson Post Pregnancy Workout
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.tracyandersonmethod.com
تمرینات تناسب اندام بعد از دوران بارداری – مربی تریسی اندرسون

این ویدئو برای من بسیار شخصی است، زیرا من یک مادر هستم که در طول بارداری خود 60 پوند وزن اضافه کردم. از این تجربه، فهمیدم که یک راهی برای بازگشت به شکل اولیه بدن پس از زایمان وجود دارد و باید همینطور که پزشک شما اجازه می‌دهد، از زمان زایمان شروع کنید. بدن کل شما نیاز به اتصال مجدد دارد و ساختار عضلانی باید دوباره به هم کشیده شود.

اگر خود را به این ویدئو اختصاص دهید، بعد از بارداری بهتر از قبل خواهید نگاه داشت. این بسیار مهم است که بدن خود را در شکل عالی قرار دهید و این را به سرعت انجام دهید. با داشتن یک نوزاد جدید، آسان است که از خود فراموش کنید، اما اگر خودتان خوب نیاز نداشته باشید، به کسی کمک نمی‌کنید!

این ویدئو عضلات را دوباره به یکدیگر کشانده و هوازگری رقص به شما کمک خواهد کرد تا وزن را کاهش دهید.

“واقعاً یک معجزه. هرگز تصور نکرده بودم که در سن 30 سالگی، پس از دو فرزند، بتوانم بدن خود را به اندازه‌ای که انجام داده‌ام، تغییر دهم. روش تریسی کار می‌کند! تنها کاری که باید انجام دهید، زمان را صرف کنید و نتایجی را خواهید دید که هرگز فکر نمی‌کردید امکان پذیر باشد.” گوینت پالترو

“روش تریسی اندرسون بهترین برنامه تمرینی برای بدن من ثابت شده است.” مادونا


Orginal Description:


This video is quite personal to me as I am a mom who gained60 pounds during my pregnancy. Through this experience, I discovered that there is a way to get your body back after babies and you have to start as soon as your doctor says it’s OK. Your entire body needs to reconnect and the muscular structure needs to be pulled back together.

If you dedicate yourself to this video, you will look better than before pregnancy. It is so important to get, your body in great shape and do it quickly. With having a new baby it’s easy to forget about yourself, but if you don’t feel good you’re not helping anyone!

This video will pull the muscles back together and the dance aerobics will help you shed the weight..

“Truly a miracle. Never did I imagine that in my 30s, after two children, I would be able to change my body to the degree to which I have. Tracy’s method works! All you have to do is put the time in and you will see results you never thought possible.” Gwyneth Paltrow

“Tracy Anderson’s Method has proven to be the best exercise program for my body” Madonna