نام اصلی: Stretching. Elasticità, fluidità, armonia e benessere
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.elika.it
تمرینات کششی. انعطاف، روان، هماهنگی و تناسب اندام

نام اصلی: Stretching. Elasticità, fluidità, armonia e benessere
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2008
کمپانی سازنده: www.elika.it
تمرینات کششی. انعطاف، روان، هماهنگی و تناسب اندام

انعطاف‌پذیری، روانی، هماهنگی و راحتی ویژگی‌هایی هستند که این تمرین را تمیز می‌کنند.

روش‌شناسی ساده، پیشرفته و انقلابی است که قادر است به بدن آن حالت روانی-جسمی لازم را بازگرداند تا بتواند به بهترین شکل با فعالیت‌های تفریحی، کاری و عملکردی مواجه شود.

تمرینات پیشنهادی در دسته‌های پویا سازمان‌دهی شده‌اند: بدن با هماهنگی و روانی از یک حرکت به حرکت دیگر می‌گذرد، مانند حرکت دائمی و چرخشی امواج، با پیروی از ریتم طبیعی تنفس.

در پایان تمرین، شما به تجربه‌ای جدید از بدن خواهید رسید، تنش از گردن، پشت و اندام‌ها را حذف کرده و توانایی خوبی در کنترل تنفس توسعه داده خواهید بود، بدین ترتیب استرس و تنش‌های عاطفی را حذف می‌کنید. و به خصوص، یک لحظه مؤثر از راحتی به خود هدیه داده‌اید


Orginal Description:


Elasticity, fluidity, harmony, and well-being are the characteristics that distinguish this workout.

The methodology is simple, progressive, and revolutionary, capable of restoring the indispensable psycho-physical well-being to the body, enabling it to effectively face recreational, work-related, and performance activities.

The proposed exercises are organized in dynamic sequences: the body transitions from one movement to another with harmony and fluidity, like the perpetual and cyclical motion of waves, following the natural rhythm of breathing.

At the end of the workout, you will have a new perception of the body, having eliminated tension from the neck, back, and limbs, and developed a good ability to control breathing, thus eliminating stress and emotional tensions. And above all, you will have given yourself an effective moment of well-being!